Blackbell & GDPR

Informace a zdroje

O

Zavázali jsme se k právům našich uživatelů na soukromí. Slibujeme, že transparentně sdílíme všechny aspekty, jak funguje produkt Blackbell a webová stránka, pokud jde o soukromí, podmínky a osobní údaje, a my plně podporujeme úsilí o zajištění ochrany online.

Následující je sbírka informací a zdrojů, které vám pomohou zodpovědět všechny vaše otázky týkající se vašich zkušeností s Blackbell. Jsme vděční za váš zájem a hrdí na to, že jste vás jako součást naší komunity!

Být v kontaktu

P

Požádejte o vymazání dat

Uživatel má právo požadovat, abychom odstranili všechny jeho osobní údaje. Uživatelé, kteří se chtějí zeptat na právo na zapomenutí, to mohou udělat prostřednictvím tohoto formuláře.
Ž

Žádost o přístup / přenositelnost

Uživatel může požádat o přístup k kopii osobních údajů, které jsme shromáždili. Chcete-li požádat o přenositelnost, můžete nás kontaktovat prostřednictvím následujícího formuláře.
Ú

Úprava dat

Chcete-li změnit informace o vašem účtu, kontaktujte prosím následující formulář.