Blackbell & GDPR

Informace a zdroje

O

Zavázali jsme se k právům našich uživatelů na soukromí. Slibujeme, že transparentně sdílíme všechny aspekty, jak funguje produkt Blackbell a webová stránka, pokud jde o soukromí, podmínky a osobní údaje, a my plně podporujeme úsilí o zajištění ochrany online.

Následující je sbírka informací a zdrojů, které vám pomohou zodpovědět všechny vaše otázky týkající se vašich zkušeností s Blackbell. Jsme vděční za váš zájem a hrdí na to, že jste vás jako součást naší komunity!