Blackbell Όροι Χρήσης

Οροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση 30 Ιανουαρίου 2018

Η Blackbell, Inc. ("Blackbell", "εμείς", "εμάς" ή "μας") σας καλωσορίζει. Σας προσκαλούμε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας (οι "Υπηρεσίες"), οι οποίες σας παρέχονται μέσω του ιστότοπού μας που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.blackbell.com (η "Ιστοσελίδα").
Παρέχουμε στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ("Επισκέπτες") πρόσβαση στην Ιστοσελίδα που υπόκειται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης, οι οποίοι ενδέχεται να ενημερώνονται από εμάς κατά καιρούς χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Με την περιήγηση στους κοινόχρηστους χώρους ή με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσετε να δεσμεύεστε νομικά από τους όρους και τους όρους αυτών των Όρων Χρήσης και τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, (συλλογικά, αυτή η "Συμφωνία"). Αν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε παρακαλούμε να μην έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Οποιοδήποτε ξενοδοχείο, διαμέρισμα ή άλλη εγκατάσταση που προσυπογράφει για να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες μας (κάθε ένας, "Πελάτης"), συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης που τη συνοδεύει. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας Σύμβασης και της Συμφωνίας Άδειας Χρήσης, θα πρέπει να ελέγχεται η Συμφωνία Άδειας Χρήσης. Οι κεφαλαιοποιημένοι όροι που δεν καθορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης θα έχουν την έννοια που ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παρέχουμε στους Επισκέπτες και στους Πελάτες πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες όπως περιγράφεται στην παρούσα Σύμβαση. Επισκέπτες . Οι επισκέπτες, όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι άνθρωποι που επισκέπτονται τον ιστότοπο, αλλά δεν συμμετέχουν ως καταστήματα. Μπορούν (i) να βλέπουν όλο το περιεχόμενο που είναι προσβάσιμο από το κοινό και (ii) να επικοινωνούν μαζί μας. Πελάτες . Απαιτείται σύνδεση για όλους τους πελάτες. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν όλα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι επισκέπτες και: (i) να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας, (ii) πρόσβαση αποκλειστικού περιεχομένου που διατίθεται μόνο στους Πελάτες, και (iii) να δημιουργείτε, να έχετε πρόσβαση, να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τους δικούς τους λογαριασμούς στην Ιστοσελίδα. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να δεχτούμε οποιοδήποτε άτομο ως Πελάτη και μπορεί να αποδεχτούμε ή να απορρίπτουμε κάθε Πελάτη με αποκλειστική και πλήρη διακριτική ευχέρεια. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες διατίθενται για άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εάν είστε κάτω των 18 ετών, παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Με την πρόσβαση και τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. 3. ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα ή / και την πρόσβαση ή / και τη χρήση των Υπηρεσιών, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις κοινοτικές οδηγίες μας και ότι:
  • Δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό.
  • Δεν θα έχετε πρόσβαση ή δεν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες για να συλλέξετε οποιαδήποτε έρευνα αγοράς για μια ανταγωνιστική επιχείρηση.
  • Δεν θα χρησιμοποιείτε αυτοματοποιημένα μέσα, όπως αράχνες, ρομπότ, ανιχνευτές, εργαλεία εξόρυξης δεδομένων ή παρόμοια, για τη λήψη ή τη διαγραφή δεδομένων από τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες εκτός από τις μηχανές αναζήτησης στο Internet (π.χ. Google) και τα μη εμπορικά δημόσια αρχεία π.χ., archive.org) που συμμορφώνονται με το αρχείο robots.txt.
  • Δεν θα προβείτε σε καμία ενέργεια που να επιβάλλει ή να επιβάλλει (κατά τη διακριτική μας ευχέρεια) ένα παράλογο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην τεχνική μας υποδομή.
  • Δεν θα παρεμβαίνετε ή δεν επιχειρείτε να διακόψετε την σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μέσω της χρήσης οποιουδήποτε ιού, συσκευής, συλλογής πληροφοριών ή μηχανισμού μετάδοσης, λογισμικού ή ρουτίνας ή να αποκτήσετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα, αρχεία, ή κωδικούς πρόσβασης που σχετίζονται με τον ιστότοπο μέσω πειρατείας, κωδικού πρόσβασης ή εξόρυξης δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. και
  • Δεν θα καλύψετε, θα αποκρύψετε, θα αποκλείσετε ή θα παρεμποδίσετε με οποιονδήποτε τρόπο τις διαφημίσεις και / ή τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (π.χ., αναφέρετε το κουμπί κατάχρησης) στην Ιστοσελίδα και στις Υπηρεσίες.
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να σας αρνηθούμε την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, στις Υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη σε εσάς, εάν δεν συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες. 4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Ο δικτυακός τόπος και οι Υπηρεσίες περιέχουν υλικό, όπως λογισμικό, κείμενο, γραφικά, εικόνες, ηχογραφήσεις, οπτικοακουστικά έργα και άλλο υλικό που παρέχεται από ή για λογαριασμό του Blackbell (συλλογικά αναφέρεται ως "Περιεχόμενο"). Το Περιεχόμενο μπορεί να ανήκει σε εμάς ή σε τρίτους. Το Περιεχόμενο προστατεύεται τόσο βάσει γαλλικών όσο και ξένων νόμων. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του περιεχομένου μπορεί να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους. Δεν έχετε δικαιώματα στο ή στο Περιεχόμενο και δεν θα χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπονται βάσει αυτής της Συμφωνίας. Καμία άλλη χρήση δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς. Πρέπει να διατηρήσετε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και τις λοιπές προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας που περιέχονται στο αρχικό περιεχόμενο. Δεν μπορείτε να πωλήσετε, να μεταβιβάσετε, να εκχωρήσετε, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης, να παραχωρήσετε άδεια χρήσης ή να τροποποιήσετε το Περιεχόμενο ή να αναπαραγάγετε, να προβάλετε, να εκτελέσετε δημοσίως, να δημιουργήσετε παράγωγη έκδοση, να διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε το Περιεχόμενο με οποιονδήποτε τρόπο για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Η χρήση ή απόσπαση του Περιεχομένου σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή σε δικτυακό περιβάλλον υπολογιστή για οποιοδήποτε σκοπό απαγορεύεται ρητά. Αν παραβιάζετε οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας, η άδειά σας για πρόσβαση ή / και χρήση του Περιεχομένου και του Δικτυακού Τόπου τερματίζεται αυτομάτως. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών και τα λογότυπα του Blackbell ("Blackbell Trademarks") που χρησιμοποιούνται και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της Blackbell. Άλλα ονόματα εταιρειών, προϊόντων και υπηρεσιών που βρίσκονται στον ιστότοπο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτους ("Εμπορικά σήματα τρίτου μέρους" και συλλογικά με εμπορικά σήματα Blackbell, "εμπορικά σήματα"). Τίποτα στον ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχωρώντας, έμμεσα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης των εμπορικών σημάτων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια ειδικά για κάθε τέτοια χρήση. Η χρήση των Εμπορικών Σημάτων ως μέρος συνδέσμου προς ή από οποιονδήποτε ιστότοπο απαγορεύεται, εκτός εάν η δημιουργία τέτοιας σύνδεσης εγκριθεί εκ των προτέρων από εμάς γραπτώς. Όλη η υπεραξία που προκύπτει από τη χρήση των εμπορικών σημάτων Blackbell ωθεί προς όφελός μας. Τα στοιχεία της Ιστοσελίδας προστατεύονται από το εμπόριο, το εμπορικό σήμα, τον αθέμιτο ανταγωνισμό και άλλους κρατικούς και ομοσπονδιακούς νόμους και δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να μιμηθούν εν όλω ή εν μέρει, με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της χρήσης πλαισίων ή καθρεφτών. Κανένα από το Περιεχόμενο δεν μπορεί να μεταδοθεί εκ νέου χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας για κάθε περίπτωση. 5. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Παρόλο που σας ενθαρρύνουμε να μας στέλνετε e-mail, δεν θέλουμε να σας στέλνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οποιοδήποτε περιεχόμενο που περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Σε σχέση με όλα τα e-mails που στέλνετε σε εμάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ανατροφοδοτήσεων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων κ.λπ., θα είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται στο επικοινωνίες για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών που ενσωματώνουν τέτοιες πληροφορίες, χωρίς αποζημίωση ή απόδοση σε εσάς.
6. ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΣΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΜΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Ή ΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΙΟΥΣ Ή ΟΜΟΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. ΕΑΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ) Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ. Ο ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ. ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ή ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή / ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ / Ή ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΜΕΣΩΝ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. 7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων μερών ("Εξωτερικοί ιστότοποι"). Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση για εσάς και όχι ως έγκριση από εμάς για το περιεχόμενο σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Το περιεχόμενο τέτοιων εξωτερικών τοποθεσιών αναπτύσσεται και παρέχεται από άλλους. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή του ιστότοπου ή τον webmaster για αυτούς τους εξωτερικούς ιστότοπους εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με τέτοιους συνδέσμους ή οποιοδήποτε περιεχόμενο που βρίσκεται σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε συνδεδεμένων Εξωτερικών Ιστοτόπων και δεν κάνουμε καμία παρατήρηση σχετικά με το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των υλικών σε τέτοιους εξωτερικούς ιστότοπους. Θα πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις κατά τη λήψη αρχείων από όλους τους ιστότοπους για να προστατεύσετε τον υπολογιστή σας από ιούς και άλλα καταστροφικά προγράμματα. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε συνδεδεμένους εξωτερικούς ιστότοπους, το κάνετε με δική σας ευθύνη. 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Θα προασπίζετε, θα αποζημιώνετε και θα αποζημιώνετε τις Blackbell, τις θυγατρικές μας, τους υπαλλήλους μας, τους διευθυντές, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους μας από κάθε ευθύνη, κόστος, αποζημίωση και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) με κάθε ενέργεια, αξίωση ή διαδικασία (κάθε μία από τις "Αξιώσεις") που απορρέει από την παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας ή από την πρόσβαση, τη χρήση ή την κακή χρήση της Ιστοσελίδας, των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου. Θα σας ειδοποιήσουμε αμέσως για οποιαδήποτε αξίωση. σας παρέχει, με δικά σας έξοδα, με εύλογη συνεργασία για την υπεράσπιση της Αξίωσης. και σας παρέχει τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και των διαπραγματεύσεων για διευθέτηση ή συμβιβασμό. Παρά τα παραπάνω, διατηρούμε το δικαίωμα να αναλάβουμε την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο οποιασδήποτε αξίωσης που υπόκειται σε αποζημίωση βάσει αυτού του τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με οποιεσδήποτε εύλογες αιτήσεις που βοηθούν στην υπεράσπιση των εν λόγω ζητημάτων. 9. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες απευθύνονται σε πελάτες που εδρεύουν στη Γαλλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν προβάλλουμε ισχυρισμούς σχετικά με το αν το Περιεχόμενο μπορεί να μεταφορτωθεί, να προβληθεί ή να είναι κατάλληλο για χρήση εκτός αυτών των περιοχών. Εάν έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο εκτός της Γαλλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Είτε είστε μέσα ή έξω από αυτά τα εδάφη, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους νόμους της συγκεκριμένης δικαιοδοσίας σας. 10. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την παρούσα Συμφωνία και την πρόσβασή σας σε όλο ή μέρος της Ιστοσελίδας ή / και στις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας ή / και των Υπηρεσιών ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη. 11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η Blackbell επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας . 12. ΔΙΑΦΟΡΑ Η παρούσα συμφωνία διέπεται από τους εσωτερικούς ουσιαστικούς νόμους της Γαλλίας, χωρίς να τηρούνται οι διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Συμφωνείτε ρητά να υποβάλετε την αποκλειστική προσωπική δικαιοδοσία των γαλλικών δικαστηρίων.
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή / ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ (1) ΕΤΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΑΥΤΗ Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΑ.

Εάν κάποια διάταξη της παρούσας Σύμβασης κηρυχθεί άκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η διάταξη αυτή θα θεωρείται επαναδιατυπωμένη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να αντικατοπτρίζει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρχικές προθέσεις των μερών και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

Οι ακόλουθες διατάξεις θα ισχύουν για οποιαδήποτε λήξη ή λήξη της παρούσας Συμφωνίας: "Πνευματική Ιδιοκτησία", "Επικοινωνίες προς εμάς", "Δεν υπάρχουν εγγυήσεις. Περιορισμός ευθύνης "," Αποζημίωση "," Τερματισμός συμφωνίας "και" Διάφορα ".

Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε ή να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε διάταξη της Συμφωνίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από τη διάταξη αυτή ή οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Συμφωνίας. Καμία παραίτηση δεν θα είναι αποτελεσματική σε βάρος μας, εκτός εάν γίνει γραπτώς, και καμία τέτοια παραίτηση δεν θα ερμηνευθεί ως παραίτηση σε οποιαδήποτε άλλη ή μεταγενέστερη περίπτωση. Εκτός από τη ρητή συμφωνία που συμφωνήσαμε εμείς μαζί σας και εγγράφως, η παρούσα συμφωνία αποτελεί ολόκληρη τη Συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με το αντικείμενο και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, είτε γραπτές είτε προφορικές, μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα . Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων παρέχονται απλώς για λόγους ευκολίας και δεν θα πρέπει να έχουν νόμιμη σημασία. Η παρούσα Συμφωνία θα αποβεί προς όφελος των διαδόχων μας, των εκχωρητών, των κατόχων αδειών και των παραχωρησιούχων.
Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Blackbell, Inc. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.