Blackbell Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Posljednje ažuriranje 30. siječnja 2018

Blackbell, Inc. (“Blackbell”, “mi”, “mi” ili “naša”) vas pozdravlja. Pozivamo vas da pristupite i koristite naše online usluge (“Usluge”), koje su vam dostupne putem naše web-lokacije na adresi https://www.blackbell.com (“Web stranica”).
Posjetiteljima naše web-stranice (“Posjetitelji”) omogućavamo pristup web-mjestu u skladu sa sljedećim Uvjetima korištenja, koje s vremena na vrijeme možemo ažurirati bez prethodne obavijesti. Pregledavanjem javnih područja ili pristupanjem i korištenjem web-mjesta, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i suglasni da ćete se pravno obvezati uvjetima i odredbama ovih Uvjeta upotrebe te uvjetima i odredbama naše Politike privatnosti koje su ovime su uključeni referencom (zajedno, ovaj "Sporazum"). Ako se ne slažete s bilo kojim od ovih uvjeta, molimo Vas da ne pristupate ili koristite web stranicu. Svaki hotel, apartman ili druga ustanova koja se prijavljuje za korištenje naših Usluga (svaki, "Kupac"), prihvaća uvjete ovog Ugovora i pripadajućeg Licencnog ugovora. U slučaju bilo kakvog sukoba između uvjeta ovog Ugovora i Ugovora o licenci, ugovor o licenci kontrolira. Pojmovi s velikim početnim slovom koji nisu definirani u ovim Uvjetima upotrebe imaju značenje navedeno u našim Pravilima o privatnosti. 1. OPIS USLUGA Posjetiteljima i klijentima pružamo pristup web-mjestu i uslugama kako je opisano u ovom Ugovoru. Posjetitelji . Posjetitelji, kao što mu i ime kaže, su osobe koje posjećuju web-lokaciju, ali se ne prijavljuju kao ustanove. Oni mogu (i) pregledati sve javno dostupne sadržaje i (ii) nas kontaktirati. Kupci . Prijava je potrebna za sve klijente. Klijenti mogu učiniti sve što posjetitelji mogu učiniti i: (i) pristupiti i koristiti naše Usluge; (ii) pristupati ekskluzivnom sadržaju koji je dostupan samo klijentima; i (iii) kreirati, pristupati, upravljati i ažurirati vlastite račune na web-mjestu. Mi nismo obvezni prihvatiti bilo kojeg pojedinca kao Kupca, i možemo prihvatiti ili odbiti bilo kojeg Kupca u našem jedinom i potpunom nahođenju. 2. OGRANIČENJA Web stranica i Usluge dostupne su osobama starijim od 18 godina. Ako ste mlađi od 18 godina, molimo Vas da ne koristite internetsku stranicu. Pristupanjem i korištenjem internetske stranice, izjavljujete i jamčite da imate najmanje 18 godina. 3. SMJERNICE ZAJEDNICE Posjetom web-mjesta i / ili pristupom i / ili korištenjem Usluga, pristajete na poštivanje smjernica naše zajednice i to:
  • Web lokaciju i Usluge nećete koristiti u nezakonite svrhe;
  • Nećete pristupiti web-mjestu ili uslugama za prikupljanje bilo kojeg istraživanja tržišta za konkurentno poslovanje;
  • Nećete koristiti automatizirana sredstva, uključujući paukove, robote, alate za indeksiranje ili slično za preuzimanje ili struganje podataka s web-lokacije i usluga, osim za internetske tražilice (npr. Google) i nekomercijalne javne arhive ( npr., archive.org) koji su u skladu s našom datotekom robots.txt;
  • Nećete poduzimati nikakve radnje koje nameću ili mogu nametnuti (po našem nahođenju) nerazumno ili nerazmjerno veliko opterećenje na našu tehničku infrastrukturu;
  • Nećete ometati ili pokušati prekinuti pravilno funkcioniranje web-mjesta i Usluga korištenjem bilo kojeg virusa, uređaja, mehanizma prikupljanja ili prijenosa podataka, softvera ili rutine, ili pristupa ili pokušaja pristupa bilo kojim podacima, datotekama, ili lozinke povezane s web-mjestom putem hakiranja, lozinke ili data mininga, ili na bilo koji drugi način; i
  • Nećete pokrivati, prikrivati, blokirati ili na bilo koji način ometati oglašavanje i / ili sigurnosne značajke (npr. Gumb za prijavu zloupotrebe) na web-mjestu i uslugama.
Zadržavamo pravo, po vlastitoj i apsolutnoj diskreciji, da vam uskratimo pristup web-mjestu, uslugama ili bilo kojem dijelu web-mjesta ili usluga, bez prethodne najave i bez odgovornosti prema vama, ako se ne pridržavate ovih smjernica. 4. INTELEKTUALNA SVOJINA Web stranica i Usluge sadrže materijale, kao što su softver, tekst, grafike, slike, zvučni zapisi, audiovizualna djela i drugi materijali koje daje Blackbell ili koji se u njihovo ime (u daljnjem tekstu "Sadržaj"). Sadržaj može biti u vlasništvu nas ili trećih strana. Sadržaj je zaštićen i francuskim i stranim zakonima. Neovlašteno korištenje Sadržaja može kršiti autorska prava, zaštitne znakove i druge zakone. Nemate nikakvih prava na ili na Sadržaj i nećete koristiti Sadržaj osim kako je dopušteno ovim Ugovorom. Nijedna druga upotreba nije dopuštena bez prethodnog pismenog pristanka. Morate zadržati sve obavijesti o autorskim pravima i drugim vlasničkim pravima sadržanim u izvornom Sadržaju. Ne smijete prodavati, prenositi, dodjeljivati, licencirati, podlicencirati ili mijenjati Sadržaj niti reproducirati, prikazivati, javno izvoditi, izvoditi izvedenu verziju, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti Sadržaj u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu. Korištenje ili objavljivanje Sadržaja na bilo kojoj drugoj web-lokaciji ili u umreženom računalnom okruženju za bilo koju svrhu izričito je zabranjeno. Ako prekršite bilo koji dio ovog Ugovora, vaše dopuštenje za pristup i / ili korištenje Sadržaja i web-lokacije automatski se prekida. Zaštitni znakovi, oznake usluga i logotipovi tvrtke Blackbell (“Blackbell zaštitni znakovi”) korišteni i prikazani na web-mjestu su registrirani i neregistrirani zaštitni znakovi ili oznake usluga Blackbell. Ostala imena tvrtki, proizvoda i usluga koja se nalaze na web-mjestu mogu biti zaštitni znakovi ili oznake usluga u vlasništvu drugih ("Zaštitni znakovi trećih strana" i, zajedno sa zaštitnim znakovima Blackbell, "Zaštitni znaci"). Ništa na web-mjestu ne smije se tumačiti kao davanje, implicitno ili na drugi način, bilo kakve licence ili prava na korištenje zaštitnih znakova, bez našeg prethodnog pismenog dopuštenja specifičnog za svaku takvu upotrebu. Upotreba zaštitnih znakova kao dijela veze na bilo koju stranicu ili s bilo koje stranice je zabranjena, osim ako nam se pismeno ne odobri uspostavljanje takve veze. Sva dobra volja nastala korištenjem Blackbell zaštitnih znakova dolazi u našu korist. Elementi web-mjesta zaštićeni su zaštitnim znakom, zaštitnim znakom, nelojalnom konkurencijom i drugim državnim i saveznim zakonima i ne smiju se kopirati ili imitirati u cijelosti ili djelomično, na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na uporabu kadriranja ili ogledala. Nijedan Sadržaj se ne može ponovno prenijeti bez našeg izričitog pisanog pristanka za svaki pojedini slučaj. 5. KOMUNIKACIJE U SAD-u Iako vas potičemo da nam pošaljete e-poštu, ne želimo da nam, i ne biste trebali, šaljete e-mail bilo kojem sadržaju koji sadrži povjerljive informacije. S obzirom na sve poruke e-pošte koje nam pošaljete, uključujući, ali ne ograničavajući se na, povratne informacije, pitanja, komentare, prijedloge i slično, slobodno ćemo koristiti bilo koje ideje, koncepte, know-how ili tehnike sadržane u vašem komunikacije za bilo koju svrhu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda i usluga koje uključuju takve informacije, bez naknade ili pripisivanja vama.
6. NEMA JAMSTAVA; OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NE OSTVARUJEMO JAMSTVA ILI PREDSTAVLJANJA O WEB STRANICAMA, USLUGAMA ILI SADRŽAJU. NEĆEMO BITI PREDMET ODGOVORNOSTI ZA BILO KOJE ODGODE ILI PREKIDA UJEDINJENOSTI ILI USLUGA OD KOJIH RAZLOGA. SLAŽETE SE DA KORISTITE SADRŽAJ, USLUGE I WEB STRANICU NA VLASTITOM RIZIKU. NE DAJEMO JAMSTVO ILI WEB STRANICAMA, USLUGAMA, NJEGOVIM SERVERIMA ILI SADRŽAJEM BESPLATNO SU RAČUNARSKE VIRUSE ILI SLIČNE KONTAMINACIJE ILI DESTRUKTIVNE ZNAČAJKE. AKO VAŠU UPORABU WEB STRANICE, USLUGA ILI REZULTATA SADRŽAJA U POTREBI ZA SERVISIRANJE ILI ZAMJENU OPREME ILI PODATAKA, NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA TAKVE TROŠKOVE. WEB-STRANICA, USLUGE I SADRŽAJ PRUŽAJU SE NA "KAKO JESTE" I "KAO DOSTUPNE" OSNOVE BEZ BILO KOJIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE. ODRICAMO SVA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI, JAMSTVA NAZIVA, PROIZVODNJA, NEVARNOST PRAVA TREĆIH OSOBA, I FITNESS ZA ODREĐENU NAMJENU I BILO KOJE JAMSTVA KOJA TRUDUJU, PROVODI ILI KORIŠTENJE TRGOVINE , NIKADA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZRAVNE, SLUČAJNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, IZGUBLJENE DOBITI ILI ŠTETE KOJE SU IZGUBILI PODATAKA ILI POSLOVNA PREKIDA) NA KOJIMA SE KORISTI, ILI NEZABORNOST USLUGE ILI SADRŽAJ, BAZIRANE NA JAMSTVU, UGOVORU, TORTU (UKLJUČUJUĆI ZNAČAJ), ILI BILO KOJE DRUGE PRAVNE TEORIJE, ČAK I MI BILI SAVJETOVANI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NEKE DRŽAVE NE DOPUŠTAJU ISKLJUČIVANJE ODREĐENIH JAMSTAVA ILI ODREĐENIH OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI, TAKO GLAVNA OGRANIČENJA ILI ISKLJUČENJA NE MOŽE PRIMJENITI NA VAS. U TAKVIM DRŽAVAMA, NAŠA JAMSTVA I ODGOVORNOST bit će ograničeni NAJVEĆU MJERU DOPUŠTENE ZAKONOM. WEB STRANICA I USLUGE MOŽE SADRŽAVATI TEHNIČKE NEDOSTACE ILI TIPOGRAFSKE GREŠKE ILI PROPUSTI. NISMO ODGOVORNI ZA BILO KOJE TIPOGRAFSKE, TEHNIČKE ILI CIJENE GREŠKE NAVEDENE NA WEB STRANICI I / ILI USLUGAMA. REZERVIRAMO PRAVO NA IZMJENE, ISPRAVKE I / ILI POBOLJŠANJA NA STRANICU I USLUGE U BILO KOJE DOBA BEZ OBAVIJESTI. NIKADA NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZRAVNE, SLUČAJNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, IZGUBLJENE DOBITI ILI ŠTETE KOJE SU IZGUBILI PODATAKA ILI POSLOVNA PREKIDA) NA KOJIMA SE KORISTI, ILI NEZABORNOST USLUGE ILI SADRŽAJ, I POSEBNO U VEZI S BILO KOJIM TRANSAKCIJOM KROZ WEB STRANICU IZMEĐU KRAJNOG KORISNIKA I TRGOVCA TREĆE STRANE. 7. VANJSKA MJESTA Web stranica može sadržavati veze na web-mjesta trećih strana ("Vanjske stranice"). Ove veze pružaju se isključivo kao pogodnost za vas, a ne kao potvrda našeg sadržaja o takvim vanjskim web-lokacijama. Sadržaj takvih vanjskih stranica razvijaju i osiguravaju drugi. Trebali biste se obratiti administratoru web-lokacije ili webmasteru za te vanjske web-lokacije ako imate bilo kakvih nedoumica u vezi s takvim vezama ili sadržajem koji se nalazi na takvim vanjskim web-lokacijama. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kojih povezanih vanjskih web-mjesta i ne predstavljamo nikakav prikaz sadržaja ili točnosti materijala na takvim vanjskim web-lokacijama. Prilikom preuzimanja datoteka sa svih web-mjesta trebali biste poduzeti mjere opreza kako biste zaštitili svoje računalo od virusa i drugih destruktivnih programa. Ako odlučite pristupiti vanjskim stranicama, to činite na vlastitu odgovornost. 8. OGRANIČENJE Vi ćete štititi, obeštetiti i držati bezopasnu Blackbell, naše podružnice, i naše i njihove službenike, direktore, upravitelje, zaposlenike i agente, za sve obveze, troškove, štete i troškove (uključujući razumne odvjetničke naknade) u vezi s bilo kojom radnjom, potraživanjem ili postupkom (svaki, zahtjev) koji proizlazi iz vašeg kršenja ovog Ugovora ili vašeg pristupa, korištenja ili zlouporabe web-mjesta, Usluga ili Sadržaja. Odmah ćemo Vas obavijestiti o svakom Zahtjevu; pružiti vam, na vaš trošak, uz razumnu suradnju u obrani zahtjeva; te vam pružiti isključivu kontrolu nad obranom i pregovorima za nagodbu ili kompromis. Bez obzira na gore navedeno, pridržavamo pravo na isključivu obranu i kontrolu bilo kojeg zahtjeva koji podliježe naknadi štete prema ovom odjeljku. U tom slučaju, pristajete surađivati s bilo kojim razumnim zahtjevima koji pomažu našu obranu takvog pitanja. 9. POŠTIVANJE PRIMJENJIVIH ZAKONA Web stranica i Usluge namijenjene su korisnicima koji su smješteni u Francuskoj, Europskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Ne podnosimo nikakve tvrdnje o tome može li se Sadržaj preuzeti, pregledati ili biti prikladan za korištenje izvan tih područja. Ako pristupate web-mjestu, uslugama ili sadržaju izvan Francuske, Europske unije ili SAD-a, to činite na vlastitu odgovornost. Bilo unutar ili izvan tih područja, isključivo ste odgovorni za osiguravanje usklađenosti sa zakonima vaše specifične nadležnosti. 10. PRESTANAK SPORAZUMA Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, ograničiti, obustaviti ili raskinuti ovaj Ugovor i vaš pristup cijelom ili bilo kojem dijelu Web-mjesta i / ili Usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga bez prethodne najave ili odgovornosti. Zadržavamo pravo na promjenu, obustavu ili prekid cijelog ili bilo kojeg dijela web-mjesta i / ili Usluga u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili odgovornosti. 11. POLITIKA PRIVATNOSTI Blackbell obrađuje podatke o vama u skladu s našim Pravilima o privatnosti. 12. RAZNO Ovaj Sporazum uređen je unutarnjim materijalnim zakonima Francuske, bez poštivanja odredbi o sukobu zakona. Izričito pristajete podvrgnuti se isključivoj osobnoj nadležnosti francuskih sudova.
PRIHVAĆATE SVOJ VAŠ UZROK DJELOVANJA ILI POVEZANIH S WEB STRANICOM I / ILI USLUGAMA MORATE ZAPOVJESTI U JEDNOM (1) GODINI NAKON UZROKA AKCIJSKIH AKCIJA.

Ako se bilo koja odredba ovog Ugovora smatra nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom od strane nadležnog suda, takva će se odredba smatrati prepravljenom, u skladu s primjenjivim zakonom, kako bi odražavala što je moguće više izvorne namjere stranaka, i ostatak Sporazuma ostaje u punoj snazi i učinku.

Sljedeće odredbe preživjet će nakon isteka ili prestanka ovog Ugovora: „Intelektualno vlasništvo“, „Obavijesti nama“, „Nema jamstava; Ograničenje odgovornosti, “odšteta”, “raskid ugovora” i “ostalo”.

Naš propust da poduzmemo bilo kakvu odredbu Ugovora ili da je provodimo neće se tumačiti kao odricanje od te odredbe ili bilo koje druge odredbe ovog Ugovora. Nikakvo odricanje neće biti na snazi protiv nas, osim ako je napisano u pisanom obliku, a takvo odricanje neće se tumačiti kao odricanje u bilo kojoj drugoj ili sljedećoj instanci. Osim ako je to izričito dogovoreno između nas i vas u pisanom obliku, ovaj Ugovor predstavlja cjelokupni Ugovor između vas i nas u vezi s predmetom, i zamjenjuje sve prethodne ili istovremene sporazume, bilo pisane ili usmene, između stranaka u vezi s predmetom , Naslovi odjeljaka samo su iz praktičnih razloga i ne smiju se pravno uvoziti. Ovaj Ugovor će se koristiti u korist naših nasljednika, ovlaštenika, vlasnika licenci i podlicencija.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Sva prava pridržana.