Blackbell & GDPR

Informácie a zdroje

o

Zaväzujeme sa k právam používateľov na súkromie. Sľubujeme, že transparentne zdieľame všetky aspekty fungovania produktu Blackbell a webových stránok, pokiaľ ide o súkromie, podmienky a osobné údaje, a plne podporujeme snahy o zabezpečenie vašej ochrany online.

Nasleduje zbierka informácií a zdrojov, ktoré vám pomôžu odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa vašich skúseností so spoločnosťou Blackbell. Sme vďační za váš záujem a sme hrdí na to, že ste vás ako súčasť našej komunity!