Blackbell & GDPR

Informácie a zdroje

o

Zaväzujeme sa k právam používateľov na súkromie. Sľubujeme, že transparentne zdieľame všetky aspekty fungovania produktu Blackbell a webových stránok, pokiaľ ide o súkromie, podmienky a osobné údaje, a plne podporujeme snahy o zabezpečenie vašej ochrany online.

Nasleduje zbierka informácií a zdrojov, ktoré vám pomôžu odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa vašich skúseností so spoločnosťou Blackbell. Sme vďační za váš záujem a sme hrdí na to, že ste vás ako súčasť našej komunity!

Dotknite sa

P

Požiadať o vymazanie údajov

Používateľ má právo požadovať, aby sme odstránili všetky osobné údaje. Užívatelia, ktorí sa chcú dozvedieť o práve na zabudnutie, to môžu urobiť prostredníctvom tohto formulára.
Ž

Žiadosť o prístup / prenosnosť

Používateľ môže požiadať o prístup ku kópii osobných údajov, ktoré sme získali. Ak chcete požiadať o prenosnosť, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formulára.
Ú

Úprava údajov

Ak chcete zmeniť informácie o svojom účte, obráťte sa na nasledujúci formulár.