Blackbell Podmínky použití

Podmínky použití

Poslední aktualizace 30. ledna 2018

Společnost Blackbell, Inc. ("Blackbell", "my", "nás" nebo "náš") vás vítá. Zveme vás k přístupu a používání našich on-line služeb ("Služby"), které jsou k dispozici na našich webových stránkách na adrese https://www.blackbell.com (dále jen "webové stránky").
Poskytujeme návštěvníkům našeho webového serveru ("Návštěvníci") přístup k webovým stránkám, na které se vztahují následující Podmínky užívání, které mohou být čas od času aktualizovány bez upozornění. Procházením veřejných prostorů nebo přístupu na webové stránky a jejich využíváním uznáváte, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte, že jste právně vázáni podmínkami těchto Podmínek použití a podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů, které jsou (společně tato "Smlouva"). Pokud nesouhlasíte s žádným z těchto podmínek, neměli byste přístup k webovému serveru ani jeho používání.
Každý hotel, byt nebo jiná provozovna, která se přihlásí k používání našich služeb (každý, "zákazník"), souhlasí s podmínkami této smlouvy a s průvodní licenční smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu mezi podmínkami této smlouvy a licenční smlouvou bude licenční smlouva kontrolovat.
Kapitalizované pojmy, které nejsou definovány v těchto Podmínkách používání, mají význam uvedený v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
1. POPIS SLUŽEB
Návštěvníkům a zákazníkům poskytujeme přístup k webovým stránkám a službám, jak je popsáno v této smlouvě.
Návštěvníci . Návštěvníci, jak název napovídá, jsou lidé, kteří navštíví webovou stránku, ale nepřijímají se jako zařízení. Mohou (i) prohlížet veškerý veřejně přístupný obsah a (ii) kontaktovat nás.
Zákazníci . Přihlášení je vyžadováno pro všechny zákazníky. Zákazníci mohou dělat vše, co mohou návštěvníci dělat, a: (i) přistupovat k našim službám a využívat je; (ii) přístup k exkluzivnímu obsahu dostupnému pouze zákazníkům; a (iii) vytvářet, přistupovat, spravovat a aktualizovat své vlastní účty na webových stránkách.
Nemáme žádnou povinnost přijímat jakéhokoli jednotlivce jako zákazníka a může přijmout nebo odmítnout jakéhokoli zákazníka na základě našeho výhradního a úplného uvážení.
2. OMEZENÍ
Webové stránky a služby jsou k dispozici osobám starším 18 let. Pokud máte méně než 18 let, prosím nepoužívejte webovou stránku. Přístupem k webové stránce a její využíváním vyjadřujete a zaručujete, že máte minimálně 18 let.
3. POKYNY SPOLEČENSTVÍ
Návštěním webových stránek a / nebo přístupu k nim a / nebo jejich využíváním souhlasíte s tím, že budete dodržovat naše obecné zásady a že:
  • Stránku a služby nebudete používat pro žádné protiprávní účely;
  • Nebudete mít přístup k webovým stránkám a službám ani k jejich využívání k získání jakéhokoli průzkumu trhu pro konkurenční podnik;
  • Nebudete používat automatické prostředky, včetně pavouků, robotů, prohledávačů, nástrojů pro dolování dat nebo podobných, aby stáhli nebo škrábali data z webových stránek a služeb kromě internetových vyhledávačů (např. Google) a neobchodních veřejných archivů např. archive.org), které odpovídají našemu souboru robots.txt;
  • Nebudete podnikat žádné kroky, které by ukládaly nebo mohou uložit (podle našeho vlastního uvážení) nepřiměřené nebo nepřiměřeně velké zatížení naší technické infrastruktury;
  • Nebudete narušovat nebo se pokoušet přerušit správnou činnost webových stránek a služeb prostřednictvím použití jakéhokoli viru, zařízení, sběru informací nebo přenosového mechanismu, softwaru nebo rutiny nebo k přístupu nebo pokusu o přístup ke všem datům, souborům, nebo hesla související s webovou stránkou prostřednictvím hackování, heslem nebo dolování dat nebo jinými prostředky; a
  • Nebudete zakrývat, zakrývat, zablokovat nebo jakýmkoli způsobem zasahovat do reklam a / nebo bezpečnostních prvků (např. Nahlásit hlášení zneužití) na webových stránkách a službách.
Vyhrazujeme si právo na základě našeho výhradního a absolutního uvážení zakázat přístup k webovým stránkám, službám nebo jakékoli části webových stránek nebo služeb bez předchozího upozornění a bez odpovědnosti, pokud se tyto pokyny nedodržují.
4. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
Webové stránky a služby obsahují materiály, jako software, text, grafiku, obrázky, zvukové záznamy, audiovizuální díla a další materiály poskytované společností Blackbell nebo jménem společnosti Blackbell (společně jen "obsah"). Obsah můžeme vlastnit nám nebo třetími stranami. Obsah je chráněn podle francouzských i cizích zákonů. Neoprávněné použití obsahu může porušovat autorská práva, ochranné známky a další zákony. Nemáte žádná práva k Obsahu ani k obsahu, a nebudete používat obsah s výjimkou případů povolených podle této Smlouvy. Žádné jiné použití není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu od nás. Musíte si ponechat veškerá autorská práva a ostatní vlastnická oznámení obsažená v původním obsahu. Nesmíte prodávat, převádět, přidělovat, licencovat, sublicenci nebo upravovat obsah, ani reprodukovat, zobrazovat, veřejně provádět, dělat odvozenou verzi, distribuovat nebo jinak používat obsah jakýmkoli způsobem pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel. Použití nebo vysílání obsahu na libovolné jiné webové stránce nebo v počítačovém prostředí v síti pro jakýkoli účel je výslovně zakázáno.
Pokud porušíte jakoukoli část této smlouvy, vaše oprávnění k přístupu a / nebo používání obsahu a webových stránek se automaticky ukončí.
Ochranné známky, servisní značky a loga společnosti Blackbell ("ochranné známky Blackbell") používané a zobrazené na webových stránkách jsou registrované a neregistrované ochranné známky nebo servisní značky společnosti Blackbell. Další názvy společností, produktů a služeb umístěné na těchto webových stránkách mohou být ochrannými známkami nebo servisními značkami, které vlastní jiné osoby ("ochranné známky třetích stran" a společně s ochrannými známkami společnosti Blackbell "ochranné známky"). Nic na webové stránce by nemělo být vykládáno jako implicitní či jinak udělení licence nebo práva používat ochranné známky bez předchozího písemného souhlasu specifického pro každé takové použití. Používání ochranných známek jako součást odkazu na stránky nebo z jakéhokoli webu je zakázáno, pokud takový odkaz již není písemně schválen. Veškerý goodwill vzniklý z používání ochranných známek společnosti Blackbell je pro nás přínosem.
Prvky webové stránky jsou chráněny obchodním oblečením, ochrannou známkou, nekalou soutěží a jinými státními a federálními zákony a nesmějí být kopírovány ani napodobovány zcela nebo zčásti jakýmikoliv prostředky, včetně použití rámce nebo zrcadel. Žádný obsah nesmí být znovu odeslán bez našeho výslovného písemného souhlasu pro každou instanci.
5. KOMUNIKACE DO USA
Přestože vám doporučujeme, abyste nám zaslali e-mail, nechceme, abyste nám neposílali žádný obsah, který obsahuje důvěrné informace. S ohledem na všechny e-maily, které nám pošlete, včetně, ale nikoliv výhradně, zpětné vazby, otázek, připomínek, návrhů a podobně, budeme mít možnost používat jakékoli nápady, koncepce, know-how nebo techniky obsažené ve vašem komunikace pro jakýkoli účel, včetně, ale bez omezení na vývoj, výrobu a marketing produktů a služeb, které takové informace obsahují, bez náhrady nebo přičtení.

6. ŽÁDNÉ ZÁRUKY; OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZÁPISY O WEBOVÉ STRÁNCE, SLUŽBÁCH NEBO OBSAHU. NEMÁME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZPOŽDĚNÍ NEBO PŘERUŠENÍ WEBU NEBO SLUŽEB Z JAKÉHOKOLIV PŘÍČINY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁTE OBSAH, SLUŽBY A WEBOVÉ STRÁNKY NA VLASTNÍ RIZIKO.
NEZARUČUJEME, ŽE WEBOVÉ STRÁNKA NEBO SLUŽBY BUDOU OPEROVAT BEZ CHYBY NEBO ŽE WEBOVÉ STRÁNKA, SLUŽBY, JEJÍ SLUŽBY NEBO OBSAH JSOU BEZ VÍTKŮ POČÍTAČE NEBO PODOBNÉ KONTAMINACE NEBO ZNEČIŠŤUJÍCÍ CHARAKTERISTIKY. POKUD POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO STRÁNKA, SLUŽBY NEBO VÝSLEDKŮ OBSAHU V PŘÍPADĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝMĚNA ZAŘÍZENÍ NEBO ÚDAJŮ, NEMUSÍME ZODPOVĚDNOST ZA NÁKLADY.
WEBOVÉ STRÁNKA, SLUŽBY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU" A "JAK JSOU K DISPOZICI", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU. ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ZÁRUK VLASTNICTVÍ, OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A JAKÝCHKOLI ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍCH Z PROVOZU, VÝKONU VÝKONU NEBO POUŽÍVÁNÍ OBCHODU .
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU ODPOVĚDNĚ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY NEBO OBSAHU, ZAKÁZÁNO ZA ZÁRUKU, ZMLUVU, ZÁKON (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A TO AJ DALŠÍ, POKUD BY BOLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁRUK NEBO NĚKTERÝCH OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, JEJÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. V TĚCHTO STÁTECH, NAŠE ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST JSOU OMEZENY NA NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY MOHOU OBSAHOVAT TECHNICKÉ NEPŘÍTOMNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY NEBO OMISSIONS. NEJSOU ODPOVĚDNOU ZA JAKÉKOLIV TYPOGRAFICKÉ, TECHNICKÉ NEBO CERTIFIKAČNÍ CHYBY UVEDENÉ NA WEBOVÉ STRÁNCE ALEBO SLUŽBÁCH. ZMĚNUJEME PRÁVO ZMĚNY, NÁPRAVY A / NEBO ZLEPŠOVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY A SLUŽEB VŽDY BEZ UPOZORNĚNÍ.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEJSOU ODPOVĚDNĚ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU NEBO ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODU) VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY NEBO OBSAH, A V SOUVISLOSTI S JAKOUKOLIV TRANSAKCÍM PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETOVOU STRÁNKOU MEZI KONCOVÝM UŽIVATELEM A PRODEJCEM TŘETÍCH STRAN.
7. EXTERNÍ SITES
Webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran ("Externí stránky"). Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a nikoliv jako schválení obsahu těchto externích webů. Obsah těchto externích webů je vyvíjen a poskytován jinými uživateli. Pokud máte jakékoli obavy týkající se těchto odkazů nebo jakéhokoli obsahu umístěného na těchto externích webech, měli byste se obrátit na správce webu nebo webmastera pro tyto externí weby. Nezodpovídáme za obsah jakýchkoli propojených externích webů a neposkytujeme žádné prohlášení ohledně obsahu nebo přesnosti materiálů na těchto externích stránkách. Při stahování souborů ze všech webových stránek byste měli brát ohled na ochranu počítače před viry a dalšími destruktivními programy. Pokud se rozhodnete pro přístup k propojeným externím stránkám, uděláte to na vlastní nebezpečí.
8. ODŠKODNĚNÍ
Budete bránit, odškodňovat a chránit Blackbell, naše pobočky a naše a příslušné důstojníky, ředitele, manažeři, zaměstnance a agenty před veškerými závazky, náklady, škodami a náklady (včetně přiměřených poplatků advokátů) s jakýmikoliv žalobami, nároky nebo řízeními (každý "nárok") vyplývající z vašeho porušení této Smlouvy nebo vašeho přístupu k webovému serveru, službám nebo obsahu nebo jeho zneužití či zneužití. Bezodkladně Vás budeme informovat o jakýchkoli reklamacích; poskytnout vám na vaše náklady přiměřenou spolupráci při obhajobě nároku; a poskytne vám výhradní kontrolu nad obhajobou a vyjednáváním o vypořádání nebo kompromisu. Bez ohledu na výše uvedené, vyhrazujeme si právo převzít výhradní ochranu a kontrolu jakéhokoli nároku, který je předmětem odškodnění podle této části. V takovém případě souhlasíte s tím, že budete spolupracovat na jakýchkoli přiměřených žádostech, které nám pomohou při obraně této záležitosti.
9. DODRŽOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ
Webové stránky a služby jsou zaměřeny na zákazníky se sídlem ve Francii, Evropské unii a ve Spojených státech. Nevydáváme žádné nároky ohledně toho, zda může být obsah stažen, zobrazen nebo vhodný k použití mimo tato území. Pokud přistupujete k webové stránce, službám nebo obsahu mimo území Francie, Evropské unie nebo Spojených států, činíte tak na vlastní nebezpečí. Ať už na těchto územích nebo mimo ně, nesete výhradní odpovědnost za zajištění dodržování zákonů příslušné jurisdikce.
10. UKONČENÍ DOHODY
Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení omezit, pozastavit nebo ukončit tuto smlouvu a váš přístup k webové stránce a / nebo službám kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit, pozastavit nebo přerušit veškerou nebo jakoukoli část webových stránek a / nebo služeb bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti.
11. POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ
Společnost Blackbell zpracovává informace o vás v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
12. RŮZNÉ
Tato dohoda se řídí vnitřními hmotněprávními právními předpisy Francie bez ohledu na ustanovení o kolizním právu. Vy výslovně souhlasíte s tím, abyste se podrobili výlučné osobní jurisdikci francouzských soudů.

SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JAKÉKOLIV PŘÍČINY ČINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO SOUVISEJÍCÍCH S WEBOVOU STRÁNKOU A / NEBO SLUŽBAMI MUSÍ BÝT VYJÁDŘENÉ VÁM V RÁMCI JEDNÉHO (1) ROKU PO PŘÍČINĚ ŽÁDOSTI O AKCE, JINAK TAKOVÉ PŘÍČINY AKCE JSOU POSTUPNĚ ZAKÁZANÉ.

Pokud je některá ustanovení této smlouvy považována za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou soudem příslušné jurisdikce, bude takové ustanovení považováno za upravené v souladu s platnými právními předpisy tak, aby co nejvíce odráželo původní záměry stran a zbývající část dohody zůstane v plné platnosti a účinnosti.

Následující ustanovení přežijí jakákoli platnost nebo ukončení této smlouvy: "Duševní vlastnictví", "Komunikace k nám", "Žádné záruky; Omezení odpovědnosti, "" Odškodnění "," Ukončení dohody "a" Různé ".

Naše neschopnost jednat nebo prosadit některá ustanovení Smlouvy nebude chápána jako vzdání se tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného ustanovení této Smlouvy. Žádná vzdání se proti nám nebude účinná, pokud nebude písemná, a žádná taková výjimka nebude v žádném jiném nebo následném případě vykládána jako vzdání se. S výhradou výslovného souhlasu mezi vámi a vy písem, tato smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a námi, pokud jde o předmět, a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody mezi stranami týkající se předmětu . Rubriky sekce jsou poskytovány pouze kvůli pohodlí a nebudou mít žádný legální význam. Tato smlouva bude ulehčena ve prospěch našich nástupců, přiřazených, držitelů licencí a sublicence.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Všechna práva vyhrazena.