Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Blackbell - Koncoví uživatelé

Použití pro koncové uživatele

O

Čtete zásady ochrany soukromí společnosti Blackbell , platformy elektronického obchodování, kterou používají firmy k prodeji služeb online.

O nás

Blackbell je největší způsob, jak prodat své služby
Vytvořte si vlastní webové stránky s intuitivním tvůrcem webových stránek, abyste mohli své služby online propagovat.
Správa obsahu, plateb, služeb zákazníkům a osobního kalendáře na cestách s naší aplikací.
Převezměte si kontrolu, upgradujte své podnikání a poskytněte svému zákazníkovi zkušenost světové úrovně.

Zásady ochrany osobních údajů

Platí od 1. dubna 2016
Poslední aktualizace: 30. ledna 2018
My společnosti Blackbell, Inc. ("Blackbell", "my", "my" nebo "naše") vytvořili tyto zásady ochrany osobních údajů (tato "Zásady ochrany osobních údajů"), protože víme, že vám záleží na tom, jak nám poskytnete informace se používá a sdílí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají našich postupů shromažďování a používání informací, pokud přistupujete k webové stránce, aplikaci nebo službám (společně jako "Blackbell nabídky") a používáte je z jakéhokoli zařízení.
Návštěvním webových stránek a / nebo zpřístupněním či používáním Blackbell Offerings souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky těchto zásad ochrany osobních údajů a doprovodných smluvních podmínek, které jsou zde zahrnuty odkazem. Souhlasíte také s tím, že budete vázáni jakýmikoli dodatečnými smluvními podmínkami a / nebo zásadami ochrany osobních údajů, které účastnící se zařízení a / nebo dodavatelé mohou uložit, za které společnost Blackbell není zodpovědná. V takovém případě vám budou poskytnuty další dodatečné podmínky a / nebo zásady ochrany osobních údajů a budete je muset přijmout za účelem přístupu k Blackbell Offerings a jejich používání.
Kapitalizované pojmy, které nejsou v této Zásadách ochrany osobních údajů definovány, budou mít smysl uvedený v našich Smluvních podmínkách.
Důležité upozornění pro nerezidenty
Pokud se nacházíte mimo Spojené státy, mějte na paměti, že jakékoli informace (jak jsou definovány níže), které nám poskytnete a / nebo které od vás shromáždíme, budou převedeny, zpracovány a používány ve Spojených státech v souladu s podmínek stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Použitím Blackbell Offerings a / nebo poskytnutím jakýchkoliv informací Vám tímto neodvolatelně a bezpodmínečně souhlasíte s takovým přenosem, zpracováním a používáním ve Spojených státech.
Informace, které shromažďujeme
1. Osobní informace
Když si nastavíte svůj účet nebo se přihlásíte, abyste Blackbell Offerings použili s vaším účtem, budete vyzváni, abyste nám poskytli, nebo nám tímto udělíte přístup od zařízení, prodejců a našich propagačních partnerů k některým osobním informacím o vás. Takové osobní údaje mohou obsahovat vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní čísla, profilový obrázek a platební metody. Můžete se rozhodnout, že budete používat službu Facebook Connect nebo podobné přihlašování, aby automaticky naplnili určité informace na naší registrační stránce. Používáte-li takové přihlašovací údaje třetích stran, autorizujete Blackbell, aby v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů shromažďoval, uchovával a používá všechny informace, které jste shodli, že Facebook, Inc. ("Facebook") nebo takové třetí strany by nám mohla poskytnout prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní ("API"). Takové informace mohou zahrnovat, bez omezení, vaše jméno a příjmení, uživatelské jméno na Facebooku, profilový obrázek na Facebooku, jedinečný identifikátor Facebooku a přístupový token a e-mailovou adresu. Veškeré informace, které shromažďujeme a / nebo obdržíme v této části, se společně nazývají "osobní údaje".
Nebudeme shromažďovat žádné osobní informace od vás, pokud použijete Blackbell Offerings, pokud nám neposkytnete osobní údaje dobrovolně, nebo pokud k nim nezískáme přístup prostřednictvím zařízení, prodejců a našich propagačních partnerů.
2. Geolokační informace
Některé funkce a funkce Blackbell Offerings jsou založeny na vaší poloze. Za účelem poskytnutí těchto funkcí a funkcí po přihlášení k Službám můžeme s vaším souhlasem automaticky shromažďovat geolokační informace z vašeho zařízení, bezdrátového operátora a / nebo některých poskytovatelů služeb třetích stran. Tyto informace se společně nazývají "Geolocational Information." Shromáždění těchto Geolocational Information se vyskytuje pouze tehdy, když jsou služby spuštěny na vašem zařízení.

3. Informace o objednávce
Pokud chcete zpracovat objednávku produktů a / nebo služeb prostřednictvím služby Blackbell Offerings (každá z nich je "objednávka"), musíte nám poskytnout určité informace o transakci, kterou chcete provádět, jako je vaše ID zákazníka, konkrétní objednané produkty a / nebo služby, čas rezervace nebo jmenování a / nebo počet hostů na straně. Tyto informace se společně nazývají "Informace o objednávce".
4. Fakturační údaje
Abyste mohli zpracovávat své objednávky, budete možná muset poskytnout určité fakturační údaje, například informace týkající se vašeho účtu PayPal, číslo platební karty, číslo kreditní karty, datum vypršení platnosti, informace o bankovním účtu, fakturační adresu, aktivační kód a podobné informace (souhrnně "fakturační údaje"). Tyto fakturační údaje budou shromažďovány a zpracovávány našimi dodavateli plateb třetích stran v souladu s podmínkami jejich zásad ochrany osobních údajů a podmínek používání a v souvislosti s těmito objednávkami nemáme přístup k žádným fakturačním údajům.

5. Další informace
Kromě osobních údajů, geolokačních informací, fakturačních údajů a informací o objednávce můžeme shromažďovat nebo získat přístup k dalším informacím (společně "další informace"). Takové další informace mohou zahrnovat:
A. Od tebe . Další informace o sobě, které nám dobrovolně poskytnete, jako jsou osobní zájmy, věk, pohlaví, preference produktů a služeb a další informace, které vás přímo neidentifikují.
b. Z vaší aktivity. Informace, které automaticky shromažďujeme, když používáte Blackbell nabídky, včetně, ale bez omezení:
• Když navštívíte webovou stránku, můžeme shromažďovat adresu IP, typ prohlížeče a jazyk, odkazy a výstupy stránky a adresy URL, datum a čas, čas strávený na konkrétních stránkách, části navštívené webové stránky atd.
• Pokud používáte služby, můžeme shromáždit název zařízení, ve kterém jste ověřili, a informace týkající se nabídek od nás, společností, dodavatelů a našich propagačních partnerů.
• Pokud používáte Blackbell Offerings, můžeme shromažďovat informace o celkovém počtu přenášených nebo spotřebovaných dat, přihlášeném čase a podobných informacích.
C. Informace o zařízení . Informace, které můžeme shromažďovat o vašem zařízení, včetně univerzálně jedinečného ID ("UUID"), adresy MAC, operačního systému a verze (např. IOS, Android nebo Windows), umístění operátora a země, informace o hardwaru a procesoru rozlišení fotoaparátu, povolený NFC a typ sítě (WiFi, 2G, 3G, 4G).
d. Z Cookies . Informace, které shromažďujeme pomocí technologie "cookie". Cookies jsou malé pakety dat, které webové stránky ukládají na pevném disku vašeho zařízení, takže vaše zařízení "si zapamatuje" informace o vaší návštěvě. Můžeme používat soubory cookie relací (které vyprší po ukončení webového prohlížeče) a trvalé soubory cookie (které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je neodstraníte), což nám pomůže shromažďovat další informace a vylepšovat vaše zkušenosti pomocí Blackbell Offerings. Pokud nechcete, abychom na váš pevný disk umístili soubor cookie, můžete tuto funkci v zařízení vypnout. Informace o tom, jak to provést a jak odstranit trvalé soubory cookie, naleznete v dokumentaci internetového prohlížeče. Pokud se však rozhodnete nepřijmout cookies od nás, Blackbell Offerings nemusí fungovat správně.
E. Z jiných zdrojů . Informace, které můžeme shromažďovat nebo přijímat z Facebooku, jiných webových stránek třetích stran, společností, prodejců a našich propagačních partnerů v souladu s jejich podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů.
6. Informace shromážděné od reklamních společností třetích stran nebo prostřednictvím nich
Další informace o vaší aktivitě můžeme sdílet s Blackbell Offerings s třetími stranami za účelem přizpůsobení, analýzy, správy, reportingu a optimalizace reklamy, kterou vidíte na Blackbell Offerings i jinde. Tyto třetí strany mohou používat cookies, pixelové značky (také nazývané webové majáky nebo jasné gify) a / nebo jiné technologie pro shromažďování těchto dalších informací pro takové účely. Značky pixelů nám umožňují a tyto inzerenty třetích stran rozpoznávají soubor cookie prohlížeče, když prohlížeč navštíví web, na kterém je umístěna značka pixelů, aby zjistila, která reklama přináší uživatele na daný web.
7. Přístup a úprava předvoleb informací a komunikace
Hosté, kteří nám poskytli osobní údaje, mohou přistupovat, odebírat, kontrolovat a / nebo provádět změny podle pokynů na webové stránce a změně nastavení v jejich účtu. Stejně tak mohou hosté řídit přijímání marketingové a neobchodní komunikace tím, že změní nastavení na svém účtu. Využijeme komerčně přiměřené úsilí, abychom tyto požadované změny včas zpracovali. Hosté se však nemohou vyvarovat přijímání transakčních e-mailů souvisejících s jejich účtem, například e-maily o používání Blackbell Offerings a aktualizacích smluvních podmínek a těchto zásadách ochrany osobních údajů.

8. Jak používáme a sdílíme informace
Používáme osobní informace, informace o geologických informacích, informace o objednávce a další informace (dále jen "informace") poskytujeme a vylepšujeme nabídku Blackbell, zpracováváme objednávky, vyžádáme zpětnou vazbu, informujeme vás o našich produktech a službách a těch zařízení a prodejců a spravujeme naše propagační programy. Také můžeme použít informace, jak je popsáno níže.
- Abychom mohli poskytnout služby a procesní objednávky, potřebujeme sdílet vaše informace s příslušným sídlem a / nebo dodavatelem, který může tyto informace využít k tomu, aby vás informoval o dalších produktech a službách, které nabízejí. Pokud byste chtěli, aby přestali posílat takové marketingové informace, dejte jim vědět.
- Za účelem správy našich odměn, soutěží, loterií, soutěží a propagačních programů můžeme sdílet vaše osobní údaje, informace o geologii, informace o objednávce a další informace s našimi propagačními a marketingovými partnery třetími stranami, včetně, mimo jiné, firem účastnit se našich různých programů.
- Můžeme čas od času sdílet vaše informace se zařízeními, dodavateli, našimi propagačními partnery a dalšími společnostmi, které vám mohou poskytnout informace o produktech a službách, které nabízejí. V zákonem požadovaném rozsahu vám však bude umožněno, aby se takové sdílení zakázalo.
- S vaším svolením mohou aplikace nebo služby třetích stran přistupovat k vašim osobním údajům, například k tomu, abyste mohli povolit sdílení osobních informací s jinými webovými stránkami a službami, jako jsou Facebook a Twitter.
- Při neustálém úsilí o lepší porozumění našim uživatelům a nabídkám Blackbell jsme mohli analyzovat informace a obsah uživatelů v souhrnné podobě, abychom mohli provozovat, udržovat, spravovat a vylepšovat Blackbell nabídky. Tyto souhrnné informace vás osobně neidentifikují. Tato souhrnná data můžeme sdílet s našimi pobočkami, agenty, provozovnami a dodavateli. Můžeme také zveřejnit souhrnné statistiky uživatelů, abychom popsali Blackbell Offerings současným a budoucím zařízením a prodejcům a dalším třetím stranám pro jiné zákonné účely.
- Můžeme zaměstnávat další společnosti a jednotlivce, aby vykonávali funkci v našem zastoupení. Příklady mohou zahrnovat poskytování síťových služeb, podporu informačních technologií a služby zákazníkům. Tyto další společnosti budou mít přístup k informacím pouze tehdy, je-li to nezbytné k výkonu jejich funkcí av rozsahu povoleném zákonem.
- Některé nebo všechny vaše informace můžeme sdílet s některou z našich dceřiných společností nebo jiných společností pod společnou kontrolou s námi.
- Při rozvíjení našich obchodů bychom mohli prodávat nebo nakupovat firmy nebo aktiva. V případě prodeje společností, sloučení, reorganizace, prodeje majetku, likvidace nebo podobné události mohou být součástí převedených aktiv.
- V rozsahu povoleném zákonem můžeme zveřejnit vaše informace, pokud to vyžaduje zákon, soudní příkaz nebo jiný vládní nebo donucovací orgán nebo regulační agentura, nebo kdykoli se domníváme, že zveřejnění těchto informací je nezbytné nebo doporučené, například chránit práva, majetek nebo bezpečnost společnosti Blackbell nebo jiných.
9. Jak chráníme vaše informace
Provádíme komerčně přijatelné kroky k ochraně vašich informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami nebo zničením. Uvědomte si však, že žádný bezpečnostní systém není neprostupný. Nemůžeme zaručit bezpečnost našich databází nebo databází třetích stran, se kterými můžeme tyto informace sdílet, a ani nemůžeme zaručit, že informace, které dodáte, nebudou zachyceny při jejich přenosu přes internet. Zejména nám zaslané e-maily nemusí být bezpečné, a proto byste měli věnovat zvláštní pozornost při rozhodování o tom, jaké informace nám pošlete e-mailem.

10. Kalifornie obyvatelé
Podle oddílu 1798.83 Kalifornského občanského zákoníku mohou obyvatelé Kalifornie, kteří mají uzavřený obchodní vztah s firmou Blackbell, rozhodnout, že se rozhodnou, že nebudou sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami pro účely přímého marketingu. Pokud jste obyvatel Kalifornie a (1) se chcete odhlásit; nebo (2) si přejete požádat o určité informace týkající se odhalení vašich osobních informací třetím osobám pro účely přímého marketingu, pošlete prosím e-mail na adresu privacy @ blackbel l .com nebo nám napište na adresu:
Blackbell, Inc.
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, Spojené státy
Společnost Blackbell navíc nezaznamenává, neuznává nebo neuděluje žádné mechanismy odhlášení nebo nevymění, včetně nastavení a / nebo signálů obecného webového prohlížeče "Nenasledují".
11. Děti
Vědomě nevybíráme osobní informace od dětí mladších 16 let prostřednictvím Blackbell Offerings. Pokud máte méně než 16 let, nepoužívejte Blackbell Offerings ani nám neposkytněte žádné osobní údaje. Povzbuzujeme rodiče a zákonné zástupce, aby sledovali používání svých dětí na internetu a pomohli vymáhat naše zásady ochrany osobních údajů tím, že pověřily své děti, aby nám bez jejich svolení nikdy neposkytli osobní údaje. Máte-li důvod se domnívat, že nám dítě mladší 16 let nám poskytlo osobní informace, kontaktujte nás a budeme používat komerčně přiměřené úsilí k vymazání těchto informací z našich databází, ačkoli neexistuje žádná záruka, že jsme schopni udělat to tak.
12. Externí webové stránky
Nabídku Blackbell můžete využít pro přístup k webovým stránkám třetích stran a nabídky Blackbell a reklamy, které obdržíte prostřednictvím Blackbell Offerings, mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Společnost Blackbell nemá žádnou kontrolu nad postupy ochrany osobních údajů nebo obsahem webových stránek třetích stran, ke kterým máte přístup Blackbell Offerings nebo webové stránky podniků, dodavatelů, inzerentů, sponzorů nebo jiných webových stránek, na které poskytujeme odkazy. Jako taková neodpovídáme za obsah nebo zásady ochrany osobních údajů těchto webů třetích stran. Při návštěvě jiných webových stránek byste měli zkontrolovat příslušné zásady ochrany osobních údajů třetích stran a podmínky jejich používání.
13. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Tato Zásady ochrany osobních údajů jsou platná od data uvedeného v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit a po zveřejnění změn na webu okamžitě vstoupí v platnost. Přístupem k Blackbell Offerings po provedení takových změn v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se považujete za takové změny. Pravidelně se obraťte na tyto zásady ochrany osobních údajů.
14. Jak nás kontaktovat
Máte-li dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, pošlete nám e-mail na adresu privacy@blackbell.com.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Všechna práva vyhrazena.

0 Položky
Celkem