Blackbell Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Sist oppdatert 30. januar 2018

Blackbell, Inc. ("Blackbell", "vi", "oss" eller "våre") ønsker deg velkommen. Vi inviterer deg til å få tilgang til og bruke våre onlinetjenester ("Tjenestene"), som blir gjort tilgjengelige for deg via nettstedet vårt på https://www.blackbell.com ("Nettstedet").
Vi gir besøkende til nettstedet vårt ("Besøkende") tilgang til nettstedet underlagt følgende vilkår for bruk, som kan oppdateres av oss fra tid til annen uten varsel til deg. Ved å bla gjennom de offentlige områdene eller ved å få tilgang til og bruke nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og er enige om å være juridisk bundet av vilkårene i disse vilkårene og vilkårene i vår personvernpolicy, som er Herved innlemmet ved henvisning (samlet, denne "avtalen"). Hvis du ikke godtar noen av disse vilkårene, må du ikke få tilgang til eller bruke nettstedet. Ethvert hotell, leilighet eller annen etablering som registrerer seg for å bruke våre tjenester (hver, en "kunde"), godtar vilkårene i denne avtalen og den tilhørende lisensavtalen. I tilfelle eventuelle konflikter mellom vilkårene i denne avtalen og lisensavtalen skal lisensavtalen kontrollere. Kapitaliserte vilkår som ikke er definert i disse bruksbetingelsene, skal ha den betydning som er angitt i vår personvernpolicy. 1. BESKRIVELSE AV TJENESTER Vi gir besøkende og kunder tilgang til nettstedet og tjenestene som beskrevet i denne avtalen. Besøkende . Besøkende, som navnet antyder, er folk som besøker nettstedet, men ikke logge på som virksomheter. De kan (i) se alt offentligt tilgjengelig innhold, og (ii) kontakte oss. Kunder . Innlogging kreves for alle kunder. Kunder kan gjøre alt det besøkende kan gjøre, og: (i) få tilgang til og bruke tjenestene våre; (ii) få tilgang til eksklusivt innhold som kun er tilgjengelig for kunder og (iii) opprette, få tilgang til, administrere og oppdatere egne kontoer på nettstedet. Vi er ikke forpliktet til å akseptere ethvert individ som kunde, og kan akseptere eller avvise enhver kunde i vår eneste og fullstendig skjønn. 2. BEGRENSNINGER Nettstedet og tjenestene er tilgjengelige for personer 18 år eller eldre. Hvis du er under 18, vennligst ikke bruk nettsiden. Ved å få tilgang til og bruke nettstedet, garanterer du at du er minst 18 år. 3. FELLESSKAPETS RETNINGSLINJER Ved å besøke nettstedet og / eller tilgang til og / eller bruk av tjenestene, godtar du herved å overholde retningslinjene våre for fellesskapet og at:
  • Du vil ikke bruke nettstedet og tjenestene for ulovlig hensikt;
  • Du vil ikke få tilgang til eller bruke nettstedet og tjenestene til å samle inn markedsundersøkelser for en konkurrerende virksomhet;
  • Du vil ikke bruke automatiserte midler, inkludert edderkopper, roboter, robotsøkeprogrammer, data mining verktøy eller lignende for å laste ned eller skrape data fra nettstedet og tjenestene, med unntak av Internett-søkemotorer (f.eks. Google) og ikke-kommersielle offentlige arkiver ( f.eks. arkiv.org) som overholder robots.txt-filen vår;
  • Du vil ikke foreta noen tiltak som pålegger eller kan pålegge en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår tekniske infrastruktur (etter eget skjønn)
  • Du vil ikke forstyrre eller forsøke å forstyrre den riktige driften av nettstedet og tjenestene ved bruk av virus, enhet, informasjonssamling eller overføringsmekanisme, programvare eller rutine, eller tilgang eller forsøk på å få tilgang til data, filer, eller passord relatert til nettsiden gjennom hacking, passord eller data mining, eller andre måter; og
  • Du vil ikke dekke, skjule, blokkere eller på noen måte forstyrre annonser og / eller sikkerhetsfunksjoner (for eksempel rapporter misbruksknapp) på nettstedet og tjenestene.
Vi forbeholder oss retten til, etter eget og eksklusivt skjønn, å nekte deg tilgang til nettstedet, tjenestene eller deler av nettstedet eller tjenestene, uten varsel og uten ansvar for deg dersom du ikke overholder disse retningslinjene. 4. INTELLEKTUAL EIENDOM Nettstedet og tjenestene inneholder materialer, for eksempel programvare, tekst, grafikk, bilder, lydopptak, audiovisuelle verk og annet materiale levert av eller på vegne av Blackbell (samlet referert til som "Innholdet"). Innholdet kan eies av oss eller av tredjeparter. Innholdet er beskyttet i henhold til franske og utenlandske lover. Uautorisert bruk av innholdet kan være i strid med opphavsrett, varemerker og andre lover. Du har ingen rettigheter i eller til innholdet, og du vil ikke bruke innholdet, med unntak av det som er tillatt i denne avtalen. Ingen annen bruk er tillatt uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra oss. Du må beholde alle opphavsrettigheter og andre proprietære merknader som finnes i det opprinnelige innholdet. Du må ikke selge, overføre, tildele, lisensiere, underlicensiere eller endre innholdet eller reprodusere, vise, offentlig utføre, lage en avledet versjon av, distribuere eller på annen måte bruke innholdet på noen måte for offentlig eller kommersiell bruk. Bruk eller publisering av innholdet på et hvilket som helst annet nettsted eller i et nettverksbasert datamiljø for noe formål er uttrykkelig forbudt. Hvis du bryter med deler av denne avtalen, avsluttes din tillatelse til å få tilgang til og / eller bruke innholdet og nettstedet automatisk. Varemerker, servicemerker og logoer av Blackbell ("Blackbell Trademarks") som brukes og vises på nettstedet, er registrerte og uregistrerte varemerker eller servicemerker for Blackbell. Andre firma-, produkt- og servicenavn på nettstedet kan være varemerker eller servicemerker eid av andre ("Tredjeparts varemerker" og, kollektivt med Blackbell-varemerker, "Varemerker"). Ingenting på nettstedet skal tolkes som å gi, implicit eller på annen måte, noen lisens eller rett til bruk av varemerkene, uten vår forhånds skriftlige tillatelse spesifikk for hver slik bruk. Bruk av varemerker som en del av en lenke til eller fra et hvilket som helst nettsted er forbudt med mindre det er skriftlig godkjent etablering av en slik lenke. All goodwill generert fra bruken av Blackbell Trademarks virker til vår fordel. Elementer på nettstedet er beskyttet av handelsklær, varemerker, urettferdig konkurranse og andre statlige og føderale lover og må ikke kopieres eller imiteres helt eller delvis, på noen måte, inkludert men ikke begrenset til bruk av innramming eller speil. Ingen av innholdet kan sendes om uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke for hver enkelt forekomst. 5. KOMMUNIKASJON TIL USA Selv om vi oppfordrer deg til å sende oss en e-post, ønsker vi ikke deg, og du burde ikke, e-post oss noe innhold som inneholder konfidensiell informasjon. Med hensyn til alle e-postmeldinger du sender til oss, inkludert men ikke begrenset til tilbakemelding, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil vi være fri til å bruke ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker som finnes i din kommunikasjon for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester som inneholder slik informasjon uten kompensasjon eller tilskrivning til deg.
6. INGEN GARANTIER; ANSVARSBEGRENSNING VI GARKER INGEN GARANTIER ELLER REPRESENTASJONER OM WEBBPLATSEN, TJENESTENE ELLER INNHOLDET. VI SKAL IKKE GJELDES ANSVAR FOR FORSKRIFTER ELLER FORBRUK AV WEBSITE ELLER TJENESTENE FRA HVORFOR ÅRSAK. DU ENGJERER AT DU BRUKER INNHOLDET, TJENESTENE OG WEBBPLATSEN PÅ DIN EGEN RISIKO. Vi garanterer ikke at nettsiden eller tjenestene vil fungere feilfritt, eller at nettsiden, tjenestene, tjenestene eller innholdet er gratis for datavirus eller lignende kontaminerende eller ødeleggende funksjoner. HVIS DIN BRUK AV WEBSTEDET, TJENESTENE ELLER INNEHOLDSRESULTATET I FORBINDELSE MED SERVICE ELLER BYGGE UTSTYR ELLER DATA, SKAL VI IKKE ANSVARLIGE FOR DERES OMKOSTNINGER. WEBBPLATSEN, TJENESTENE OG INNHOLDET LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG" BASIS UTEN NOGEN GARANTIER AV NOEN SLUT. VI FREMRAGER ALLE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER AV TITEL, SALGBARHET, IKKE-OVERTRYKKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER OG EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL OG ENGELTE GARANTIER SOM FØLGER ET KURSEN FOR HANDLING, KURSEN FOR YTELSE ELLER BRUK AV HANDEL . INGEN ANSVARSBEGRENSNING SKAL VI ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, TILFELDIGE OG FØLGENDE SKADER, TAPTE RESULTATER ELLER SKADER SOM FØLGES AV LØST DATA ELLER BUSINESSAFBRYDELSE) SOM FØLGE AV BRUK ELLER UTSIKTET TIL Å TEGN OG BRUK WEBBPLATSEN, TJENESTENE ELLER INNHOLDET, UANSETT BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UANSIKTIGHET) ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, SELV OM VI ER UNDERVIST OM MULIGHETEN FOR SÅDANTE SKADER. Enkelte stater tillater ikke eksklusjoner av visse garantier eller visse begrensninger av ansvar, slik at ovennevnte begrensninger eller eksklusjoner ikke kan gjelde for deg. I disse landene vil våre garantier og ansvar begrenses til størst mulig utstrekning etter lov. WEBBPLATSEN, OG TJENESTENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UAKKETIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL ELLER UTSLIPP. VI ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SÅ TYPOGRAFISKE, TEKNISKE ELLER PRISFØLGER LISTE PÅ WEBSITE OG / ELLER TJENESTENE. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer, korrigeringer og / eller forbedringer på nettsiden og tjenestene til enhver tid uten melding. INGEN ANSVARSBEGRENSNING SKAL VI ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, DIREKTE, TILFELDIGE OG FØLGENDE SKADER, TAPTE RESULTATER ELLER SKADER SOM FØLGES AV LØST DATA ELLER BUSINESSAFBRYDELSE) SOM FØLGE AV BRUK ELLER UTSIKTET TIL Å TEGN OG BRUK WEBBPLATSEN, TJENESTENE ELLER INNEHOLDET, OG SOM NÅR HENSYN TIL ENGEN TRANSAKSJON GJORT MELLOM WEBBPLATSEN MELLOM EN SLUT BRUKER OG EN TREDJEPARTSVERKENDØR. 7. EKSTERNE SITER Nettstedet kan inneholde lenker til tredjepartswebsteder ("eksterne nettsteder"). Disse koblingene er bare gitt som en bekvemmelighet for deg og ikke som en godkjenning av oss av innholdet på slike eksterne nettsteder. Innholdet i slike eksterne sider er utviklet og levert av andre. Du bør kontakte nettstedadministratoren eller webansvarlig for disse eksterne nettstedene hvis du har noen bekymringer angående slike koblinger eller innhold som finnes på slike eksterne nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på eksterne eksterne nettsteder og gir ingen representasjoner om innholdet eller nøyaktigheten til materialene på slike eksterne nettsteder. Du bør ta forholdsregler når du laster ned filer fra alle nettsteder for å beskytte datamaskinen mot virus og andre ødeleggende programmer. Hvis du bestemmer deg for å få tilgang til eksterne eksterne nettsteder, gjør du det på egen risiko. 8. VILKÅR Du vil forsvare, skadesløse og holde Blackbell, våre tilknyttede selskaper og våre og deres respektive offiserer, styremedlemmer, ledere, ansatte og agenter uskyldige fra alle forpliktelser, kostnader, skader og utgifter (inkludert rimelige advokatavgifter) i forbindelse med enhver handling, krav eller prosedyre (hver en "krav") som følge av brudd på denne avtalen eller din tilgang til, bruk eller misbruk av nettstedet, tjenestene eller innholdet. Vi skal straks varsle deg om ethvert krav; gi deg på bekostning av et rimelig samarbeid i forsvaret av kravet og gi deg en eneste kontroll over forsvaret og forhandlinger om et oppgjør eller kompromiss. Til tross for det foregående forbeholder vi seg retten til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen av ethvert krav som er gjenstand for erstatning i henhold til dette avsnittet. I så fall er du enige om å samarbeide med rimelige forespørsler som hjelper vårt forsvar av slike saker. 9. OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE LOVGIVNINGER Nettstedet og tjenestene er rettet mot kunder som er basert i Frankrike, EU og i USA. Vi gjør ingen krav om hvorvidt innholdet kan lastes ned, vises eller være hensiktsmessig for bruk utenfor disse områdene. Hvis du åpner nettstedet, tjenestene eller innholdet fra utenfor Frankrike, EU eller USA, gjør du det på egen risiko. Uansett om det er innenfor eller utenfor disse områdene, er du eneansvarlig for å sikre overholdelse av lovene i din spesifikke jurisdiksjon. 10. AVSLUTNING AV AVTALEN Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å begrense, suspendere eller si opp denne Avtalen og din tilgang til hele eller deler av Nettstedet og / eller Tjenestene når som helst og av hvilken som helst grunn uten varsel eller ansvar. Vi forbeholder oss retten til å endre, suspendere eller avbryte hele eller deler av Nettstedet og / eller Tjenestene når som helst uten forvarsel eller ansvar. 11. PRIVACY POLICY Blackbell behandler informasjon om deg i samsvar med vår personvernpolicy. 12. DIVERSE Denne avtalen er underlagt Frankrikes interne materielle lover, uten hensyn til lovens lovbestemmelser. Du er uttrykkelig enig i å underkaste seg franske domstolers eksklusive personlige jurisdiksjon.
DU GODKJENNER AT EN ANSVARSFORHANDLING VEDRØRENDE AVSNITTET ELLER RELATERT TIL WEBSTEDET OG / ELLER TJENESTENE SKAL KOMMER AV INNEN ET (1) ÅR ETTER ÅRSAKEN TIL ÅRSAKSREGNSKAP, ANDRE SÅDAN ÅRSAKSFORHANDLING ER PERMANENTT SKADET.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen anses for ugyldig, ulovlig eller uhåndterlig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil en slik bestemmelse anses for omarbeidet i samsvar med gjeldende lovgivning for å reflektere parternes opprinnelige intensjoner så nært som mulig og Resten av avtalen forblir i full kraft og virkning.

Følgende bestemmelser overlever enhver utløp eller oppsigelse av denne avtalen: "Intellectual Property," "Communications to Us", "No Warranties; Begrensning av ansvar, "" Skadesløsholdelse "," Oppsigelse av avtalen "og" Diverse. "

Vår manglende evne til å handle på eller håndheve noen avtale i avtalen, skal ikke tolkes som et frafall av bestemmelsen eller annen bestemmelse i denne avtalen. Ingen fraskrivelse skal være effektiv mot oss, med mindre det gjøres skriftlig, og intet slikt frafall skal tolkes som et frafall i andre eller senere tilfeller. Med unntak av uttrykkelig avtalt av oss og du skriftlig, utgjør denne avtalen hele avtalen mellom deg og oss med hensyn til emnet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, enten skriftlige eller muntlige, mellom partene med hensyn til emnet . Seksjonsoverskriftene er bare gitt for enkelhets skyld og skal ikke gis lovlig import. Denne avtalen vil innvilge til fordel for våre etterfølgere, tildelte, rettighetshavere og underlicenser.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Alle rettigheter reservert.