Blackbell Användarvillkor

Villkor

Senast uppdaterad 30 januari 2018

Blackbell, Inc. ("Blackbell", "vi", "oss" eller "våren") välkomnar dig. Vi uppmanar dig att komma åt och använda våra onlinetjänster ("Tjänsterna"), som görs tillgängliga för dig via vår hemsida på https://www.blackbell.com ("Webbplatsen").
Vi ger besökare till vår webbplats ("Besökare") tillgång till webbplatsen under förutsättning att följande användarvillkor, som eventuellt uppdateras av oss från tid till annan utan föregående meddelande. Genom att bläddra i de allmänna utrymmena eller genom att komma åt och använda webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat att vara juridiskt bunden av villkoren i dessa användarvillkor och villkoren i vår sekretesspolicy som är Häri införlivad genom referens (gemensamt, detta "avtal"). Om du inte godkänner någon av dessa villkor, var god och använd inte webbplatsen.
Alla hotell, lägenheter eller andra anläggningar som registrerar sig för att använda våra tjänster (var och en "kund") godkänner villkoren i detta avtal och den medföljande licensavtalet. I händelse av konflikt mellan villkoren i detta avtal och licensavtalet ska licensavtalet kontrollera.
Aktiverade villkor som inte definieras i dessa användarvillkor ska ha den mening som anges i vår sekretesspolicy.
1. BESKRIVNING AV TJÄNSTER
Vi ger besökare och kunder tillgång till webbplatsen och tjänsterna enligt beskrivningen i denna överenskommelse.
Besökare . Besökare, som namnet antyder, är personer som besöker webbplatsen, men loggar inte in som företag. De kan (i) se allt offentligt tillgängligt innehåll, och (ii) kontakta oss.
Kunder . Inloggning krävs för alla kunder. Kunder kan göra allt som besökare kan göra och: (i) få tillgång till och använda våra tjänster; (ii) få tillgång till exklusivt innehåll tillgängligt endast för kunderna och (iii) skapa, få tillgång till, hantera och uppdatera sina egna konton på webbplatsen.
Vi är inte skyldiga att acceptera någon enskild som kund och kan acceptera eller avvisa någon kund i vårt enda och fullständiga utrymme.
2. BEGRÄNSNINGAR
Webbplatsen och Tjänsterna är tillgängliga för personer 18 år eller äldre. Om du är under 18, använd inte webbplatsen. Genom att komma åt och använda webbplatsen, garanterar du att du är minst 18 år.
3. GEMENSKAPENS RIKTLINJER
Genom att besöka webbplatsen och / eller komma åt och / eller använda Tjänsterna accepterar du härmed att följa våra riktlinjer för samhället och att:
  • Du kommer inte använda webbplatsen och Tjänsterna för något olagligt syfte.
  • Du kommer inte att komma åt eller använda webbplatsen och Tjänsterna för att samla in marknadsundersökningar för en konkurrerande verksamhet.
  • Du använder inte automatiska medel, inklusive spindlar, robotar, sökrobotar, datautvinningsverktyg eller liknande för att ladda ner eller skrapa data från webbplatsen och Tjänsterna, förutom Internet-sökmotorer (t.ex. Google) och icke-kommersiella offentliga arkiv ( t.ex. arkiv.org) som överensstämmer med vår robots.txt-fil;
  • Du kommer inte att vidta några åtgärder som pålägger eller kan (enligt vårt eget gottfinnande) införa en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår tekniska infrastruktur.
  • Du kommer inte att störa eller försöka störa den korrekta driften av webbplatsen och Tjänsterna genom att använda någon virus, enhet, informationsinsamling eller överföringsmekanism, programvara eller rutin eller tillgång till eller försöka få åtkomst till data, filer, eller lösenord relaterade till webbplatsen genom hacking, lösenord eller data mining eller något annat sätt och
  • Du kommer inte att täcka, dölja, blockera eller på något sätt störa annonser och / eller säkerhetsfunktioner (t.ex. anmäl missbruksknapp) på webbplatsen och Tjänsterna.
Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, neka dig tillgång till webbplatsen, Tjänsterna eller någon del av webbplatsen eller Tjänsterna utan föregående meddelande och utan ansvar för dig om du inte följer dessa riktlinjer.
4. INTELLEKTUELL EGENDOM
Webbplatsen och Tjänsterna innehåller material, till exempel programvara, text, grafik, bilder, ljudinspelningar, audiovisuella verk och annat material som tillhandahålls av Blackbell (gemensamt kallat "innehållet"). Innehållet kan ägas av oss eller av tredje part. Innehållet är skyddat enligt både franska och utländska lagar. Obehörig användning av innehållet kan bryta mot upphovsrätt, varumärke och andra lagar. Du har inga rättigheter i eller till innehållet, och du kommer inte använda innehållet utom vad som är tillåtet enligt denna överenskommelse. Ingen annan användning är tillåten utan föregående skriftligt samtycke från oss. Du måste behålla all upphovsrätt och andra proprietära meddelanden som ingår i det ursprungliga innehållet. Du får inte sälja, överföra, tilldela, licensiera, underlicensiera eller ändra innehållet eller reproducera, visa, publicera, göra en avledad version av, distribuera eller på annat sätt använda innehållet på något sätt för något offentligt eller kommersiellt ändamål. Användning eller publicering av innehållet på någon annan webbplats eller i en nätverksdatormiljö för något ändamål är uttryckligen förbjudet.
Om du bryter mot någon del av detta avtal, avslutas din behörighet att komma åt och / eller använda innehållet och webbplatsen automatiskt.
Varumärkena, servicemärkena och logotyperna för Blackbell ("Blackbell Trademarks") som används och visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken eller servicemärken hos Blackbell. Andra företags-, produkt- och servicenamn som finns på webbplatsen kan vara varumärken eller servicemärken som ägs av andra ("Varumärken", och tillsammans med Blackbell-varumärken, "Varumärken"). Ingenting på webbplatsen bör tolkas som att implicit eller på annat sätt ge någon licens eller rätt att använda varumärkena utan vårt tidigare skriftliga tillstånd specifikt för varje sådan användning. Användning av varumärken som en del av en länk till eller från en webbplats är förbjuden om inte en sådan länk är godkänd i förväg av oss skriftligen. All goodwill som genereras av användningen av Blackbell Trademarks ger upphov till vår fördel.
Element på webbplatsen är skyddad av handelsdräkt, varumärke, illojal konkurrens och andra statliga och federala lagar och får inte kopieras eller imiteras helt eller delvis på något sätt, inklusive men inte begränsat till användningen av ramar eller speglar. Inget av innehållet får vidarebefordras utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande för varje enskilt fall.
5. KOMMUNIKATIONER TILL USA
Även om vi uppmanar dig att maila oss, vill vi inte att du, och du borde inte, skicka oss något innehåll som innehåller konfidentiell information. När det gäller alla e-postmeddelanden som du skickar till oss, inklusive men inte begränsat till feedback, frågor, kommentarer, förslag och liknande, kommer vi att vara fria att använda idéer, koncept, know-how eller tekniker som finns i din kommunikation för vilket som helst ändamål, inklusive men inte begränsat till utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och tjänster som innehåller sådan information utan kompensation eller tillskrivning till dig.

6. INGEN GARANTIER ANSVARSBEGRÄNSNING
VI GÖR INTE GARANTIER ELLER REPRESENTATIONER OM WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET. Vi får inte vara föremål för ansvar för eventuella förseningar eller störningar på webbplatsen eller tjänsterna från vilket som helst orsak. Du godkänner att du använder innehållet, tjänsterna och webbplatsen på din egen risk.
VI GARANTIERAR INTE AT WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT FÅR ERFRI ELLER AT WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA, DESS SERVERAR ELLER INNEHÅLLET ÄR Fria från datavirus eller liknande kontamination eller störande egenskaper. OM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLSRESULTATEN I BEHOVET FÖR SERVICE ELLER BYTE AV UTSTYR ELLER DATA, SKALL VI INTE ANSVARAS FÖR DESSA KOSTNADER.
WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA OCH INNEHÅLLET SKALL FÖRSÄLJAS PÅ EN "SOM DEN ÄR" OCH "SOM ÄR TILLGÄNGLIG" BASIS UTAN NÅGOT GARANTIER AV NÅGOT SLÄND. VI DISKLUSERAR ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, TILLGÅNGSGARANTIER, SÄLJBARHET, INTRÄDANDE AV TREDJEPARTERS RÄTTIGHETER OCH EGNETHET FÖR SÄRSKILT SYFTE OCH NÅGRA GARANTIER FRÅN EN KURS AV FÖRHANDLING, KURS AV PRESTANDA ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL .
INTE ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INCIDENTLIGA OCH FÖLJANDE SKADOR, TAPADE RESULTAT ELLER SKADOR SOM FÖLJER FRÅN LÖST DATA ELLER AFFÄRSBYGÅNG) FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER INABILITET ATT TILLGÅVA OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, ELLER BASERAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, SKADOR (INKLUSIVE NÄGENHET) ELLER ANNAN RÄTTSLIG THEORY, SELV OM VI HAR FÅRT UNDERSÖKAN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. Vissa stater tillåter inte uteslutningar av vissa garantier eller vissa begränsningar av ansvar, så ovanstående begränsningar eller undantag kan inte gälla dig. I sådana stater kommer våra garantier och ansvar att begränsas till största möjliga omfattning enligt lag.
WEBBPLATSEN, OCH TJÄNSTERna kan innehålla tekniska oklarheter eller tyg VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SIG TYPOGRAFISKA, TEKNISKA ELLER PRISFELOR SOM ANVÄNDS PÅ WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTERNA. Vi reserverar rätten att göra ändringar, korrigeringar och / eller förbättringar till webbplatsen och tjänsterna vid någon tidpunkt utan meddelandet.
INTE ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INCIDENTLIGA OCH FÖLJANDE SKADOR, TAPADE RESULTAT ELLER SKADOR SOM FÖLJER FRÅN LÖST DATA ELLER AFFÄRSBYGÅNG) FRÅN ANVÄNDNINGEN ELLER INABILITET ATT TILLGÅVA OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN, TJÄNSTERNA ELLER INNEHÅLLET, OCH SÄRSKILT INNEHÅLLET AV ALLA TRANSAKTIONER SOM GÖRAS TILL WEBBPLATSEN MELLAN EN ENDAST ANVÄNDAR OCH EN TREDJEPARTFÖRSÄLJARE.
7. EXTERNA SITER
Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser ("externa webbplatser"). Dessa länkar tillhandahålls enbart som en bekvämlighet för dig och inte som en uppgift från oss om innehållet på sådana externa webbplatser. Innehållet i sådana externa webbplatser är utvecklat och tillhandahållet av andra. Du bör kontakta webbplatsadministratören eller webbansvarig för dessa externa webbplatser om du har några problem angående sådana länkar eller något innehåll som finns på externa webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet på länkade externa webbplatser och lämnar inte några uppfattningar om innehållet eller exaktheten av material på sådana externa webbplatser. Du bör vidta försiktighetsåtgärder vid nedladdning av filer från alla webbplatser för att skydda din dator mot virus och andra destruktiva program. Om du väljer att få tillgång till länkade externa webbplatser gör du det på egen risk.
8. SKADA
Du kommer att försvara, ersätta och hålla harmlös Blackbell, våra dotterbolag och våra och deras respektive tjänstemän, direktörer, chefer, anställda och agenter från alla skulder, kostnader, skador och kostnader (inklusive rimliga advokatavgifter) i samband med varje åtgärd, anspråk eller förfarande (var och en ett "anspråk") som uppstår på grund av ditt brott mot detta avtal eller din tillgång till, användning eller missbruk av webbplatsen, tjänsterna eller innehållet. Vi ska omedelbart underrätta dig om något krav. ge dig, på din bekostnad, ett rimligt samarbete i försvaret av fordran och ge dig ensam kontroll över försvaret och förhandlingarna om en lösning eller kompromiss. Trots det ovanstående förbehåller vi oss rätten att utesluta försvar och kontroll av alla krav som är ersättningsskyldiga enligt detta avsnitt. I så fall godkänner du att samarbeta med alla rimliga förfrågningar som hjälper vårt försvar av sådant ärende.
9. NÄRVÄNDIGHET MED GÄLLANDE LAGSTIFTNINGAR
Webbplatsen och Tjänsterna riktar sig till kunder som är baserade i Frankrike, Europeiska unionen och i USA. Vi gör inga påståenden om innehållet kan laddas ned, ses eller vara lämpligt för användning utanför dessa territorier. Om du öppnar webbplatsen, Tjänsterna eller innehållet från utanför Frankrike, Europeiska unionen eller USA gör du det på egen risk. Oavsett om det är inom eller utanför dessa territorier, är du ensam ansvarig för att se till att lagen i din specifika jurisdiktion följs.
10. AVSLUTANDE AV AVTALET
Vi förbehåller oss rätten att, när som helst, och enligt eget gottfinnande, begränsa, upphäva eller säga upp avtalet och din tillgång till hela eller någon del av webbplatsen och / eller Tjänsterna när som helst och av någon anledning utan föregående meddelande eller ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta eller avbryta hela eller någon del av webbplatsen och / eller Tjänsterna när som helst utan föregående meddelande eller ansvar.
11. PRIVATPOLITIK
Blackbell behandlar information om dig i enlighet med vår integritetspolicy.
12. DIVERSE
Detta avtal regleras av Frankrikes interna materiella lagar, utan att hänsyn tas till dess lagkonflikter. Du är uttryckligen överens om att underkasta sig franska domstolarnas exklusiva personliga behörighet.

DU ÄR ENIGT ATT ENLIGT ÅRSAK AV ÅTGÄRDER FRÅN ELLER ANVÄNDAR WEBBPLATSEN OCH / ELLER TJÄNSTERNA KOMMER ATT INGÅNGAS INOM EN (1) ÅR EFTER ÅTGÄRDEN AV ÅTGÄRDENS ÅTGÄRDER, ÄN ANNAN SÅDAN ÅRSAK AV ÅTGÄRDEN SKALL PERMANENTT SKADAS.

Om någon bestämmelse i detta avtal anses vara ogiltig, olaglig eller otillåtet av en behörig domstol, anses denna bestämmelse omformulerad i enlighet med gällande lag för att i största möjliga mån återspegla parternas ursprungliga avsikter, och Återstoden av avtalet kommer att fortsätta i full kraft och giltighet.

Följande bestämmelser kommer att överleva upphörande eller upphörande av detta avtal: "Intellectual Property," "Communications to Us", "No Warranties; Ansvarsbegränsning, "" Skadestånd "," Avslutande av avtalet "och" Diverse ".

Vårt misslyckande att agera på eller verkställa någon bestämmelse i avtalet ska inte tolkas som ett upphävande av denna bestämmelse eller någon annan bestämmelse i detta avtal. Inget upphävande ska vara effektivt mot oss såvida det inte skriftligen görs, och inget sådant upphävande ska tolkas som ett upphävande i något annat eller senare fall. Med undantag för vad som uttryckligen överenskommits av oss och du skriftligen utgör detta avtal hela avtalet mellan dig och oss med avseende på ämnet och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, antingen skriftliga eller muntliga, mellan parterna med avseende på ämnet . Sektionsrubrikerna tillhandahålls endast för enkelhets skyld och får inte ges någon laglig import. Detta avtal kommer att gälla till gagn för våra efterträdare, tilldelade, licensierare och underlicenser.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Alla rättigheter förbehållna.