Blackbell Integritetspolicy - Slutanvändare

Tillämpa slutanvändare

Handla om

Du läser sekretesspolicyen för Blackbell , en e-handelsplattform som används av företag att sälja tjänster online.

Om oss

Blackbell är det bästa sättet att sälja dina tjänster
Skapa din egen webbplats med vår intuitiva webbplatsbyggare för att marknadsföra dina tjänster online.
Hantera ditt innehåll, betalningar, kundtjänst och personlig kalender på resan med vår app.
Ta kontroll, uppgradera ditt företag och leverera en världsklass erfarenhet till din kund.

Integritetspolicy

Gäller från och med 1 april 2016
Senast uppdaterad: 30 januari 2018
Vi hos Blackbell, Inc. ("Blackbell", "vi", "oss" eller "våra") har skapat denna integritetspolicy (denna "sekretesspolicy") eftersom vi vet att du bryr dig om hur informationen du ger oss används och delas. Denna sekretesspolicy gäller vår informationssamling och användningspraxis när du öppnar och använder webbplatsen, appen eller tjänsterna (gemensamt "Blackbell Offerings") från vilken enhet som helst.
Genom att besöka webbplatsen och / eller komma åt eller använda Blackbell-erbjudandenna håller du med om att vara bunden av villkoren i denna sekretesspolicy och de medföljande användarvillkoren, som härmed införlivas som referens. Du godkänner också och bekräftar att du kommer att vara bunden av eventuella ytterligare villkor och / eller sekretesspolicy som deltagande företag och / eller leverantörer kan ålägga, för vilka Blackbell inte är ansvarig. I så fall kommer du att få sådana ytterligare villkor och / eller sekretesspolicy och du måste acceptera dem för att få tillgång till och använda Blackbell-erbjudanden.
Aktiverade villkor som inte definieras i denna sekretesspolicy ska ha den mening som anges i våra användarvillkor.
Viktigt meddelande till icke-amerikanska invånare
Om du befinner dig utanför Förenta staterna, var vänlig medveten om att all information (som definieras nedan) du lämnar till oss och / eller som vi samlar in från dig kommer att överföras till, bearbetas och användas i USA i enlighet med villkor som anges i denna sekretesspolicy. Genom att använda Blackbell-erbjudanden och / eller ge oss någon information, samtycker du härmed oåterkalleligt och ovillkorligt till sådan överföring, bearbetning och användning i USA.
Informationen vi samlar in
1. Personlig information
När du konfigurerar ditt konto eller loggar in för att använda Blackbell-erbjudanden med ditt konto, kommer du att uppmanas att tillhandahålla oss, eller du godkänner härmed oss att komma åt från företag, leverantörer och våra PR-partner, några personuppgifter om dig. Sådan personlig information kan innehålla ditt för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, profilbild och betalningsmetoder. Du kan välja att använda Facebook Connect eller liknande inloggningar för att automatiskt fylla i viss information på vår registreringssida. Om du använder sådana inloggningar från tredje part godkänner du Blackbell att samla, lagra och använda, i enlighet med denna sekretesspolicy, all information som du samtyckte till att Facebook, Inc. ("Facebook") eller andra tredje parter kan tillhandahålla oss via deras applikationsprogrammeringsgränssnitt ("API"). Sådan information kan innehålla, utan begränsning, ditt för- och efternamn, Facebook användarnamn, Facebook profilbild, unik Facebook-identifierare och åtkomsttoken och e-postadress. All information som vi samlar in och / eller mottar under det här avsnittet kallas kollektivt "Personlig information".
Vi samlar inte in någon personlig information från dig när du använder Blackbell-erbjudanden, såvida du inte lämnar personuppgifterna frivilligt eller om vi inte får tillgång till det via företag, leverantörer och våra marknadsförare.
2. Geolokationell information
Vissa funktioner och funktioner hos Blackbell-erbjudandenen är baserade på din plats. För att kunna tillhandahålla dessa funktioner och funktioner efter att du loggat in på Tjänsterna kan vi med din samtycke automatiskt samla in geolokationell information från din enhet, ditt trådlösa operatör och / eller vissa leverantörer av tredje part. Sådan information kallas kollektivt "Geolocational Information." Samling av sådan geografisk information uppstår endast när Tjänsterna körs på din enhet.

3. Beställ information
När du vill behandla en beställning för produkter och / eller tjänster genom Blackbell-erbjudandenen (var och en, en "order"), måste du ge oss viss information om transaktionen du försöker utföra, till exempel ditt kund-ID, den särskilda produkter och / eller tjänster som beställs, tidpunkten för bokning eller utnämning och / eller antalet gäster i en fest. Sådan information kallas kollektivt "Order Information".
4. Faktureringsinformation
För att kunna bearbeta dina beställningar kan du behöva tillhandahålla viss faktureringsinformation, till exempel information om ditt PayPal-konto, betalkortnummer, kreditkortsnummer, utgångsdatum, bankkontoinformation, faktureringsadress, aktiveringskod och liknande information (gemensamt, "Faktureringsinformation"). Sådan faktureringsinformation kommer att samlas in och behandlas av våra leverantörer av tredje part i enlighet med villkoren för deras sekretesspolicy och användarvillkor, och vi får inte tillgång till någon faktureringsinformation i samband med sådana beställningar.

5. Övrig information
Förutom personuppgifterna, den geografiska informationen, faktureringsinformationen och orderinformationen kan vi samla in eller få tillgång till ytterligare information (gemensamt "övriga uppgifter"). Sådan annan information kan innefatta:
en. Från dig Ytterligare information om dig själv som du frivilligt tillhandahåller oss, till exempel personliga intressen, ålder, kön, produkt och servicepreferenser och annan information som inte identifierar dig direkt.
b. Från din verksamhet Information som vi samlar automatiskt när du använder Blackbell-erbjudanden, inklusive, utan begränsning:
• När du besöker webbplatsen kan vi samla in din IP-adress, webbläsartyp och språk, hänvisa till och avsluta sidor och webbadresser, datum och tid, tid som spenderas på specifika sidor, delar av webbplatsen som besökts etc.
• När du använder Tjänsterna kan vi samla namnet på etableringen där du har verifierat och information om erbjudanden från oss, företag, leverantörer och våra marknadsförare.
• När du använder Blackbell-erbjudanden, kan vi samla information om den totala data som överförts eller konsumeras, inloggad tid och liknande information.
c. Om din enhet . Information som vi kan samla om din enhet, inklusive universellt unikt ID ("UUID"), MAC-adress, operativsystem och version (t.ex. iOS, Android eller Windows), plats för bärare och land, information om hårdvara och processor (lagring, kameraupplösning, NFC-aktiverad och nätverkstyp (WiFi, 2G, 3G, 4G).
d. Från Cookies . Information som vi samlar med hjälp av "cookie" -teknik. Cookies är små paket med data som en webbplats lagrar på enhetens hårddisk så att din enhet kommer "komma ihåg" information om ditt besök. Vi kan använda båda sessionskakorna (som upphör när du stänger din webbläsare) och ihållande cookies (som finns kvar på din enhet tills du tar bort dem) för att hjälpa oss att samla in annan information och förbättra din erfarenhet med Blackbell-erbjudanden. Om du inte vill att vi ska lägga en cookie på hårddisken kan du kanske stänga av den här funktionen på din enhet. Vänligen se dokumentationen för din webbläsare för information om hur du gör det här och hur du raderar uthålliga cookies. Om du bestämmer dig för att inte acceptera cookies från oss, kan Blackbell-erbjudanden kanske inte fungera korrekt.
e. Från andra källor . Information som vi får samla in eller ta emot från Facebook, andra tredjepartswebbplatser, etableringar, leverantörer och våra kampanjpartners i enlighet med deras användarvillkor och sekretesspolicy.
6. Den information som samlas in av eller genom tredje partens reklamföretag
Vi kan dela med dig av annan information om din verksamhet när du använder Blackbell-erbjudandenen med tredje part för att skräddarsy, analysera, hantera, rapportera och optimera annonsering som du ser på Blackbell-erbjudanden, och på annat håll. Dessa tredje parter kan använda cookies, pixel-taggar (även kallade webbbeacons eller clear gifs) och / eller annan teknik för att samla in sådan annan information för sådana ändamål. Pixel-taggar gör det möjligt för oss och dessa tredjepartsannonsörer att känna igen en webbläsarens cookie när en webbläsare besöker den webbplats där pixeltaggen är placerad för att få veta vilken annons som tar en användare till en viss webbplats.
7. Öppna och ändra information och kommunikationsinställningar
Gäster som har lämnat personuppgifter till oss kan komma åt, ta bort, granska och / eller göra ändringar på samma sätt genom att följa instruktionerna på webbplatsen och ändra inställningarna i deras konto. På samma sätt kan gästerna hantera mottagandet av marknadsföring och icke-transaktionell kommunikation genom att ändra inställningarna i deras konto. Vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att behandla sådana begärda ändringar i tid. Gäster kan emellertid inte avstå från att ta emot transaktionsrelaterade e-postmeddelanden relaterade till deras konto, till exempel e-postmeddelanden om deras användning av Blackbell-erbjudanden och uppdateringar till användarvillkoren och denna sekretesspolicy.

8. Hur vi använder och delar informationen
Vi använder den personliga informationen, den geografiska informationen, orderinformationen och den andra informationen (gemensamt "informationen") för att tillhandahålla och förbättra Blackbell-erbjudanden, processorder, begär din feedback, informera dig om våra produkter och tjänster och de av etableringar och leverantörer, och administrera våra PR-program. Vi kan också använda Informationen enligt nedan.
- För att kunna tillhandahålla Tjänste- och processbeställningarna måste vi dela med dig av din information med tillämplig etablering och / eller leverantör, som kan använda sådan information för att informera dig om andra produkter och tjänster som de erbjuder. Om du skulle vilja att de slutar skicka dig sådan marknadsföringskommunikation, var snäll och låt dem veta.
- För att kunna administrera våra belöningar, tävlingar, tävlingar, tävlingar och kampanjer kan vi dela med dig av din personuppgifter, geografisk information, orderinformation och annan information hos våra marknadsföringspartners, inklusive, utan begränsning, företag deltar i våra olika program.
- Vi kan från tid till annan dela din information med företag, leverantörer, våra kampanjpartners och andra företag som kan ge dig information om de produkter och tjänster de erbjuder. I den utsträckning som krävs enligt lagen får du emellertid möjlighet att välja bort sådan delning.
- Med din tillåtelse får tredje parts program eller tjänster komma åt din personliga information, till exempel att du tillåter att ge din personuppgifter information med andra webbplatser och tjänster, till exempel Facebook och Twitter.
- I en pågående insats för att bättre förstå våra användare och våra Blackbell-erbjudanden kan vi analysera informations- och användarinnehållet i aggregerad form för att driva, underhålla, hantera och förbättra Blackbell-erbjudanden. Denna aggregerade information identifierar dig inte personligen. Vi kan dela denna sammanlagda data med våra dotterbolag, agenter, företag och leverantörer. Vi kan också avslöja aggregerad användarstatistik för att beskriva Blackbell-erbjudandet till nuvarande och potentiella etableringar och leverantörer och till andra tredje parter för andra lagliga ändamål.
- Vi kan anställa andra företag och enskilda personer att utföra funktioner på vår vägnar. Exempel kan vara att tillhandahålla nätverkstjänster, support för informationsteknologi och kundservice. Dessa andra företag kommer endast ha tillgång till informationen, om så är nödvändigt för att utföra sina uppgifter och i den utsträckning som lag tillåts.
- Vi kan dela viss eller all din information med något av våra dotterbolag eller andra företag som är gemensamt kontrollerade med oss.
- När vi utvecklar våra företag kanske vi säljer eller köper företag eller tillgångar. I händelse av företagsförsäljning, fusion, omorganisation, försäljning av tillgångar, upplösning eller liknande händelse kan informationen ingå i överförda tillgångar.
- I den utsträckning som lag tillåts kan vi också avslöja din information när det krävs enligt lag, domstolsbeslut eller annan myndighet eller brottsbekämpande myndighet eller tillsynsorgan eller när vi anser att det är nödvändigt eller tillrådligt att avslöja sådan information till exempel skydda Blackbell eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet.
9. Hur vi skyddar din information
Vi tar kommersiellt rimliga steg för att skydda din information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. Vänligen förstå dock att inget säkerhetssystem är ogenomträngligt. Vi kan inte garantera säkerheten i våra databaser eller databaser från tredje part som vi kan dela med sig av, och vi kan inte garantera att den information du tillhandahåller inte kommer att bli avlyssnad när du överförs via Internet. I synnerhet kan e-post som skickas till oss inte vara säkert, och därför bör du vara särskilt försiktig när du bestämmer vilken information du skickar till oss via e-post.

10. Kalifornien invånare
Enligt California Civil Code avsnitt 1798.83, kan Kalifornien invånare som har etablerat affärsrelation med Blackbell välja att välja bort att vi delar din personliga information med tredje part för direkt marknadsföring. Om du är bosatt i Kalifornien och (1) du vill välja bort eller (2) du önskar begära viss information om vår offentliggörande av din personuppgifter till tredje part för direkt marknadsföring, skicka ett mail till privatlivet @ blackbel l .com eller skriv till oss på:
Blackbell, Inc.
Corporation Service Company
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808, USA
Dessutom övervakar Blackbell inte, erkänner eller hedrar några bortkopplingar eller spårar inte mekanismer, inklusive allmänna webbläsare "Spåra inte" -inställningar och / eller signaler.
11. Barn
Vi samlar inte medvetet personuppgifter från barn under 16 år genom Blackbell-erbjudanden. Om du är under 16, använd inte Blackbell-erbjudandenen eller ge oss någon personlig information. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka barnens internetanvändning och att hjälpa till att genomdriva vår integritetspolicy genom att instruera sina barn att aldrig ge oss personlig information utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har lämnat personuppgifter till oss, kontakta oss och vi kommer att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att ta bort den informationen från våra databaser, men det kan inte garanteras att vi kan att göra så.
12. Externa webbplatser
Du kan använda Blackbell-erbjudanden för att få tillgång till webbplatser från tredje part, och Blackbell-erbjudanden och annonserna du får via Blackbell-erbjudanden kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Blackbell har ingen kontroll över sekretesspraxis eller innehållet på någon av de tredje partens webbplatser som du får tillgång till via Blackbell-erbjudanden eller på webbplatser för företag, leverantörer, våra annonsörer, sponsorer eller andra webbplatser som vi tillhandahåller länkar till. Som sådan är vi inte ansvariga för innehållet eller sekretesspolicyerna för dessa tredje parts webbplatser. Du bör kontrollera tillämplig tredje parts sekretesspolicy och användarvillkor när du besöker andra webbplatser.
13. Ändringar i denna sekretesspolicy
Denna sekretesspolicy gäller från och med det datum som anges ovanför denna sekretesspolicy. Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan och kommer lägga in några ändringar på webbplatsen så snart de träder i kraft. Genom att komma åt Blackbell-erbjudandenen när vi har gjort sådana ändringar i denna sekretesspolicy anses du ha accepterat sådana ändringar. Vänligen se till denna sekretesspolicy regelbundet.
14. Hur man kontaktar oss
Om du har frågor om denna sekretesspolicy, skicka e-post till privacy@blackbell.com.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

0 föremål
Totalt