Lớp học nấu ăn

Quản lý các lớp học lập kế hoạch như một chuyên gia
Xem ví dụ

Trong khoảng

Các sự kiện tổ chức có thể phức tạp: quản lý các sự kiện định kỳ hoặc các sự kiện một lần, ngày mở, số lượng người tham gia, thu thanh toán ...

Lịch Blackbell cho phép bạn xử lý tất cả nhanh chóng và sẽ chỉ mất vài phút để thiết lập.

Blackbell & Lập kế hoạch

Thời gian sự kiện tùy chỉnh

Cung cấp sẵn có vào đúng thời gian bạn cần

Thời lượng sự kiện

Đặt thời lượng dịch vụ chính xác, cho phép đặt thêm thời gian

Giới hạn khe

Giới hạn số lượng đặt phòng trên mỗi khe

Tối thiểu thông báo lịch trình

Cho mình đủ thời gian chuẩn bị