Chương trình liên kết

Kiếm tiền khi bạn chia sẻ Blackbell

Kiếm tiền hoa hồng liên kết mỗi tháng

Đối với mỗi khách hàng thanh toán mới mà bạn giới thiệu, bạn sẽ kiếm được 20% đăng ký Blackbell của họ và doanh nghiệp sử dụng mã phiếu giảm giá của bạn sẽ được giảm 25% đăng ký hàng tháng trong 4 tháng .

Bạn sẽ được thanh toán ngay lập tức qua ứng dụng Blackbell của mình mỗi khi doanh nghiệp bạn giới thiệu bị tính phí cho đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm của họ.
Bạn kiếm được tiền cho toàn bộ tài khoản và thậm chí số tiền cao hơn khi khách hàng nâng cấp.
Lan tỏa tình yêu

0 item(s)
Total