Chương trình liên kết

Kiếm tiền khi bạn chia sẻ Blackbell

Kiếm 20% hoa hồng định kỳ

Đối với mỗi khách hàng trả tiền mới mà bạn giới thiệu, bạn sẽ kiếm được 20% đăng ký Blackbell của họ.

Doanh nghiệp sử dụng mã phiếu giảm giá của bạn sẽ được giảm 25% thuê bao hàng tháng trong 4 tháng .

Bạn sẽ được thanh toán ngay lập tức qua ứng dụng Blackbell của mình mỗi khi doanh nghiệp bạn giới thiệu bị tính phí cho đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm của họ.

Bạn kiếm được tiền cho toàn bộ tài khoản và thậm chí số tiền cao hơn khi khách hàng nâng cấp.

Cách chia sẻ và kiếm tiền

Khi bạn tạo tài khoản, bạn sẽ tìm thấy trong cài đặt tài khoản của mình một trang với liên kết và mã giới thiệu duy nhất của bạn.

Chia sẻ nó xung quanh và chúng tôi sẽ thông báo mỗi khi bạn kiếm được hoa hồng.

Chương trình đối tác cho dịch giả tự do và các cơ quan web

Cập nhật sản phẩm


Có gì mới
Cập nhật sản phẩm gần đây của chúng tôi.
Mở

Lộ trình công cộng
Cập nhật sản phẩm theo kế hoạch của chúng tôi.
Mở