Dịch vụ tại nhà

Cung cấp dịch vụ dọn phòng, giặt ủi, bảo trì và nhiều hơn nữa cho cư dân

Trong khoảng

Khi người tiêu dùng ngày càng thoải mái với ý tưởng đặt dịch vụ qua Web, dịch vụ gia đình dường như là thị trường lớn tiếp theo.

Các công ty dịch vụ gia đình đã và đang sử dụng Blackbell để cung cấp các dịch vụ đẳng cấp thế giới cho các tòa nhà dân cư.

0 item(s)
Total