Các nhà cung cấp dịch vụ

Cách đơn giản nhất để bán, quản lý và quảng bá dịch vụ
Xem ví dụ

Trong khoảng

Bán dịch vụ có thể cực kỳ phức tạp cho các cá nhân và các chuyên gia. Các vấn đề như xây dựng giao diện đặt phòng đáp ứng và trực quan, thu thập thanh toán, lên lịch và quản lý đơn hàng khó có thể được trả lời bằng một công cụ.

Blackbell giúp các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp trải nghiệm đặt phòng đẹp VÀ quản lý hoạt động của họ.

Nhà cung cấp dịch vụ và chuông đen

Thông tin

Cung cấp đúng thông tin vào đúng thời điểm. Quản lý cập nhật nội dung trên đường đi.

Đặt hàng trực tuyến

Dễ dàng thu thập các đơn đặt hàng và thanh toán. Tùy chỉnh các bước đặt phòng cho một trải nghiệm đặt phòng liền mạch. Gửi báo giá trong một cú nhấp chuột. Quản lý hoàn tiền và biên lai.

Lập kế hoạch

Cung cấp sẵn có vào chính xác những lúc bạn cần. Cho phép đặt phòng ngay lập tức. Kiểm soát hoạt động.