Trung tâm dịch vụ

Ví dụ về trung tâm Spa

Trong khoảng

Các trung tâm spa cung cấp một loạt các dịch vụ: đặt phòng trị liệu, truy cập, cho thuê mặt bằng, cửa hàng trực tuyến ...

Bộ tính năng phong phú của Blackbell cho phép các trung tâm spa quản lý lịch trị liệu của họ  cửa hàng điện tử của họ một cách rất linh hoạt .

0 item(s)
Total