Video hướng dẫn

Tìm hiểu nhanh với Hướng dẫn bằng video
Play Video

Lõi

Các tính năng cốt lõi của Blackbell được giải thích trong video:

  • Xây dựng nội dung
  • Bán dịch vụ
  • Thu tiền
  • Bán đăng ký
và hơn thế nữa
Xem video hướng dẫn (EN)

Lịch

Lịch Blackbell cho phép bạn lên lịch như một pro. Sử dụng lịch để:

  • Cho thuê phòng của khách
  • Quản lý Spa của bạn
  • Quản lý lịch trình của tour du lịch
  • Thiết lập sự kiện hàng tuần
và hơn thế nữa

Xem video hướng dẫn

Tiếp thị ảnh hưởng

Blackbell Promotion là một nền tảng tiếp thị có ảnh hưởng, được cung cấp bởi Blackbell, kết nối những người có ảnh hưởng với các doanh nghiệp sử dụng Blackbell để bán dịch vụ và sản phẩm của họ.

Tìm hiểu cách xây dựng chiến dịch trong vài phút để bắt đầu quảng bá doanh nghiệp của bạn trên Blackbell Promotion.

Xem hướng dẫn tiếng Pháp ->

Xem video hướng dẫn (EN)

Xây dựng thị trường

Tìm hiểu thêm về Blackbell Connect và cách xây dựng và quản lý thị trường nhiều nhà cung cấp với Blackbell Connect.

Xem hướng dẫn tiếng Pháp ->

Xem video hướng dẫn (EN)