Lộ trình sản phẩm

Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo
Xem lộ trình

Yêu cầu một tính năng

Như mọi khi, chúng tôi quyết định các bước tiếp theo của chúng tôi hợp tác với nhiều khách hàng đặt niềm tin vào Blackbell như một tiêu chuẩn của công cụ bán hàng, vận hành và quảng cáo tuyệt vời.

Bằng cách chia sẻ các kế hoạch của chúng tôi cho tương lai, chúng tôi hy vọng bạn có thể cảm thấy tự tin rằng việc bán dịch vụ của mình với Blackbell sẽ chỉ tiếp tục làm cho doanh nghiệp của bạn mạnh hơn. Chúng tôi rất vui mừng được phát triển cùng với bạn!

Nếu bạn muốn đóng góp cho các quyết định tính năng trong tương lai chưa được liệt kê, bạn có thể yêu cầu một tính năng hoặc gửi email đến hello@blackbell.com.

Yêu cầu một tính năng