Điều khoản sử dụng của Blackbell

Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối ngày 30 tháng 1 năm 2018

Blackbell, Inc. (Tiếng chuông đen, tiếng vang của chúng tôi, người hâm mộ của chúng tôi, người hâm mộ của chúng tôi Chúng tôi mời bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi (Dịch vụ trực tuyến), được cung cấp cho bạn thông qua trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://www.blackbell.com (Trang web của Lọ).
Chúng tôi cung cấp cho khách truy cập vào Trang web của chúng tôi (Khách truy cập trên mạng) truy cập vào Trang web theo các Điều khoản sử dụng sau đây, có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian mà không cần thông báo cho bạn. Bằng cách duyệt các khu vực công cộng hoặc bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản và điều kiện của các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện của Chính sách bảo mật của chúng tôi, đó là từ đây được kết hợp bởi tài liệu tham khảo (gọi chung là Thỏa thuận này). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, thì vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web.
Bất kỳ khách sạn, căn hộ hoặc cơ sở nào khác đăng ký sử dụng Dịch vụ của chúng tôi (mỗi khách hàng, một khách hàng trực tiếp), đều đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và Thỏa thuận cấp phép đi kèm. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản của Thỏa thuận này và Thỏa thuận cấp phép, Thỏa thuận cấp phép sẽ kiểm soát.
Các thuật ngữ viết hoa không được xác định trong các Điều khoản sử dụng này sẽ có nghĩa được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.
1. MÔ TẢ DỊCH VỤ
Chúng tôi cung cấp cho Khách truy cập và Khách hàng quyền truy cập vào Trang web và Dịch vụ như được mô tả trong Thỏa thuận này.
Du khách . Khách truy cập, như tên của nó, là những người truy cập Trang web, nhưng không đăng nhập với tư cách là Cơ sở. Họ có thể (i) xem tất cả nội dung có thể truy cập công khai và (ii) liên hệ với chúng tôi.
Khách hàng . Đăng nhập là cần thiết cho tất cả khách hàng. Khách hàng có thể thực hiện tất cả những điều mà Khách truy cập có thể làm và: (i) truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; (ii) truy cập nội dung độc quyền chỉ dành cho Khách hàng; và (iii) tạo, truy cập, quản lý và cập nhật tài khoản của riêng họ trên Trang web.
Chúng tôi không có nghĩa vụ chấp nhận bất kỳ cá nhân nào với tư cách là Khách hàng và có thể chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ Khách hàng nào theo quyết định riêng và hoàn toàn của chúng tôi.
2. GIỚI HẠN
Trang web và Dịch vụ có sẵn cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất 18 tuổi.
3. HƯỚNG DẪN CỘNG ĐỒNG
Bằng cách truy cập Trang web và / hoặc truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi và rằng:
  • Bạn sẽ không sử dụng Trang web và Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
  • Bạn sẽ không truy cập hoặc sử dụng Trang web và Dịch vụ để thu thập bất kỳ nghiên cứu thị trường nào cho một doanh nghiệp cạnh tranh;
  • Bạn sẽ không sử dụng các phương tiện tự động, bao gồm nhện, rô bốt, trình thu thập thông tin, công cụ khai thác dữ liệu hoặc muốn tải xuống hoặc cạo dữ liệu từ Trang web và Dịch vụ, ngoại trừ các công cụ tìm kiếm trên Internet (ví dụ: Google) và lưu trữ công cộng phi thương mại ( ví dụ: archive.org) tuân thủ tệp robot.txt của chúng tôi;
  • Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt hoặc có thể áp đặt (theo quyết định riêng của chúng tôi) một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi;
  • Bạn sẽ không can thiệp hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động đúng đắn của Trang web và Dịch vụ thông qua việc sử dụng bất kỳ vi rút, thiết bị, cơ chế thu thập hoặc truyền thông tin, phần mềm hoặc thói quen hoặc truy cập hoặc cố gắng truy cập vào bất kỳ dữ liệu, tệp nào, hoặc mật khẩu liên quan đến Trang web thông qua hack, mật khẩu hoặc khai thác dữ liệu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác; và
  • Bạn sẽ không bao gồm, che khuất, chặn hoặc bằng mọi cách can thiệp vào bất kỳ quảng cáo và / hoặc tính năng an toàn nào (ví dụ: nút báo cáo lạm dụng) trên Trang web và Dịch vụ.
Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, từ chối bạn truy cập vào Trang web, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm với bạn, nếu bạn không tuân thủ các nguyên tắc này.
4. SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trang web và Dịch vụ chứa các tài liệu, chẳng hạn như phần mềm, văn bản, đồ họa, hình ảnh, bản ghi âm, tác phẩm nghe nhìn và các tài liệu khác được cung cấp bởi hoặc thay mặt cho Blackbell (gọi chung là Nội dung Đánh giá). Nội dung có thể được sở hữu bởi chúng tôi hoặc bởi các bên thứ ba. Nội dung được bảo vệ theo cả luật pháp nước ngoài và Pháp. Việc sử dụng trái phép Nội dung có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác. Bạn không có quyền đối với hoặc đối với Nội dung và bạn sẽ không sử dụng Nội dung trừ khi được cho phép theo Thỏa thuận này. Không được phép sử dụng khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Bạn phải giữ lại tất cả bản quyền và các thông báo độc quyền khác có trong Nội dung gốc. Bạn không được bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép, cấp phép lại hoặc sửa đổi Nội dung hoặc sao chép, hiển thị, thực hiện công khai, tạo phiên bản phái sinh, phân phối hoặc sử dụng Nội dung theo bất kỳ cách nào cho bất kỳ mục đích công khai hoặc thương mại nào. Việc sử dụng hoặc đăng Nội dung trên bất kỳ trang web nào khác hoặc trong môi trường máy tính được nối mạng cho bất kỳ mục đích nào đều bị nghiêm cấm.
Nếu bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, quyền của bạn để truy cập và / hoặc sử dụng Nội dung và Trang web sẽ tự động chấm dứt.
Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo của Blackbell (Nhãn hiệu Black Black Trademarks) được sử dụng và hiển thị trên Trang web là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký và chưa đăng ký của Blackbell. Các tên công ty, sản phẩm và dịch vụ khác có trên Trang web có thể là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của người khác (Nhãn hiệu của bên thứ ba, Hồi và, gọi chung với Nhãn hiệu Blackbell, Nhãn hiệu thương hiệu của Hồi giáo). Không có gì trên Trang web được hiểu là cấp, theo ngụ ý, hoặc bằng cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng Nhãn hiệu nào, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản cụ thể của chúng tôi cho mỗi lần sử dụng đó. Việc sử dụng Nhãn hiệu như một phần của liên kết đến hoặc từ bất kỳ trang web nào đều bị cấm trừ khi việc thiết lập liên kết đó được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản. Tất cả các thiện chí được tạo ra từ việc sử dụng Nhãn hiệu Blackbell mang lại lợi ích cho chúng tôi.
Các yếu tố của Trang web được bảo vệ bởi trang phục thương mại, nhãn hiệu, cạnh tranh không lành mạnh và các luật khác của tiểu bang và liên bang và không được sao chép hoặc bắt chước toàn bộ hoặc một phần, bằng mọi cách, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc sử dụng khung hoặc gương. Không có nội dung nào có thể được truyền lại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi cho từng trường hợp.
5. GIAO TIẾP VỚI CHÚNG TÔI
Mặc dù chúng tôi khuyến khích bạn gửi email cho chúng tôi, chúng tôi không muốn bạn và bạn không nên gửi email cho chúng tôi bất kỳ nội dung nào có chứa thông tin bí mật. Đối với tất cả các email bạn gửi cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, phản hồi, câu hỏi, nhận xét, đề xuất và tương tự, chúng tôi sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong truyền thông cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kết hợp thông tin đó mà không phải bồi thường hoặc quy kết cho bạn.

6. KHÔNG ĐẢM BẢO; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẠI DIỆN VỀ TRANG WEB, DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG. CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI TRẢ LÃI HOẶC TƯƠNG TÁC CỦA TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ TỪ NGUYÊN NHÂN. BẠN ĐỒNG Ý R YOUNG BẠN SỬ DỤNG NỘI DUNG, DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB TẠI RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN.
CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO R W RÀNG WEBSITE HOẶC CÁC DỊCH VỤ S OP HOẠT ĐỘNG MIỄN PHÍ HOẶC R W RÀNG WEBSITE, DỊCH VỤ, DỊCH VỤ CỦA NÓ, HOẶC NỘI DUNG KHÔNG MIỄN PHÍ VIRUS MÁY TÍNH HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN SIMILAR. NẾU BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB, CÁC DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ NỘI DUNG TRONG NHU CẦU PHỤC VỤ HOẶC THAY THẾ THIẾT BỊ HOẶC DỮ LIỆU, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM CHO CÁC CHI PHÍ.
TRANG WEB, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ NHƯ VẬY VÀ CƠ SỞ NHƯ CƠ SỞ S AVN SÀNG KHÔNG CÓ BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO. CHÚNG TÔI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, ĐẢM BẢO CỦA TITLE, MERCHANTABILITY, KHÔNG GIỚI HẠN CỦA CÁC ĐỐI TÁC CỦA BÊN THỨ BA, VÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI TÁC CỦA ĐỐI TÁC CỦA BÊN THỨ BA, .
KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO NÀO CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K D VIỆC NÀO ĐỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI KHÔNG BAO GIỜ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TRỰC TIẾP, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LIÊN QUAN CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, DỄ DÀNG DỰA TRÊN BẢO HÀNH, HỢP ĐỒNG, KIẾM TIỀN (BAO GỒM ĐẠI DIỆN), HOẶC BẤT K THE LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC, NGAY LẬP TỨC KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI. MỘT SỐ NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC ĐẢM BẢO BẢO HÀNH HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, VÌ VẬY GIỚI HẠN TRÊN HOẶC LOẠI TRỪ CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Ở NHỮNG NHÀ NƯỚC, BẢO HÀNH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI S LIMITED ĐƯỢC GIỚI HẠN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI NHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT.
TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ CÓ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN KỸ THUẬT INACCURACIES HOẶC CÁC L ERI LOẠI HOẶC NHIỆM VỤ. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT K TY LOẠI HÌNH NÀO, KỸ THUẬT, HOẶC GIÁ HẤP DẪN DANH SÁCH TRANG WEB VÀ / HOẶC DỊCH VỤ. CHÚNG TÔI BẢO ĐẢM QUYỀN ĐỂ THAY ĐỔI, ĐÚNG VÀ / HOẶC CẢI THIỆN VỚI TRANG WEB VÀ CÁC DỊCH VỤ BẤT K TIME LÚC NÀO MÀ KHÔNG CẦN THÔNG BÁO.
KHÔNG CÓ SỰ KIỆN NÀO NÀO CHÚNG TÔI KHÔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT K D VIỆC NÀO ĐỂ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI KHÔNG BAO GIỜ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TRỰC TIẾP, KHÔNG CÓ GIỚI HẠN, TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI VIỆC LIÊN QUAN CÁC DỊCH VỤ HOẶC NỘI DUNG, VÀ TRONG PHẦN THAM GIA BẤT K TRANS VIỆC GIAO DỊCH NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN QUA WEBSITE GIỮA NGƯỜI DÙNG KẾT THÚC VÀ NGƯỜI THƯỞNG BÊN THỨ BA.
7. TRANG WEB NGOẠI THẤT
Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba (Trang web bên ngoài trực tuyến). Các liên kết này được cung cấp chỉ để thuận tiện cho bạn và không phải là sự chứng thực của chúng tôi về nội dung trên các Trang web Bên ngoài đó. Nội dung của các trang web bên ngoài như vậy được phát triển và cung cấp bởi những người khác. Bạn nên liên hệ với quản trị viên trang web hoặc quản trị trang web cho các Trang web bên ngoài đó nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về các liên kết đó hoặc bất kỳ nội dung nào nằm trên các Trang web bên ngoài đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ Trang web bên ngoài được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các Trang web bên ngoài đó. Bạn nên thận trọng khi tải xuống các tệp từ tất cả các trang web để bảo vệ máy tính của bạn khỏi vi-rút và các chương trình phá hoại khác. Nếu bạn quyết định truy cập các Trang web bên ngoài được liên kết, bạn sẽ tự chịu rủi ro.
8. BỒI THƯỜNG
Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Blackbell vô hại, các chi nhánh của chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, quản lý, nhân viên và đại lý của chúng tôi và mọi trách nhiệm, chi phí, thiệt hại và chi phí (kể cả phí luật sư hợp lý) liên quan với bất kỳ hành động, khiếu nại hoặc tiến hành nào (từng, một Yêu cầu bồi thường) phát sinh từ việc bạn vi phạm Thỏa thuận này hoặc quyền truy cập, sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích của Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho bạn về bất kỳ khiếu nại nào; cung cấp cho bạn, bằng chi phí của bạn, với sự hợp tác hợp lý trong việc bảo vệ Yêu cầu bồi thường; và cung cấp cho bạn quyền kiểm soát duy nhất đối với quốc phòng và đàm phán để giải quyết hoặc thỏa hiệp. Mặc dù đã nói ở trên, chúng tôi có quyền đảm nhận việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền bất kỳ Khiếu nại nào có thể được bồi thường theo phần này. Trong trường hợp như vậy, bạn đồng ý hợp tác với bất kỳ yêu cầu hợp lý nào hỗ trợ chúng tôi bảo vệ vấn đề đó.
9. KHIẾU NẠI VỚI LUẬT ÁP DỤNG
Trang web và Dịch vụ này nhắm đến các khách hàng có trụ sở tại Pháp, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ. Chúng tôi không đưa ra khiếu nại nào liên quan đến việc Nội dung có thể được tải xuống, xem hoặc phù hợp để sử dụng bên ngoài các lãnh thổ này hay không. Nếu bạn truy cập Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung từ bên ngoài nước Pháp, Liên minh Châu Âu hoặc Hoa Kỳ, bạn sẽ tự chịu rủi ro. Cho dù bên trong hay bên ngoài các lãnh thổ này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ luật pháp của khu vực tài phán cụ thể của bạn.
10. KẾT THÚC HỢP ĐỒNG
Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để hạn chế, đình chỉ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này và quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và / hoặc Dịch vụ bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý. Chúng tôi có quyền thay đổi, đình chỉ hoặc ngừng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web và / hoặc Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc trách nhiệm pháp lý.
11. CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Blackbell xử lý thông tin về bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi .
12. VÔ CÙNG
Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp nội bộ của Pháp, mà không liên quan đến xung đột của các quy định pháp luật. Bạn hoàn toàn đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán cá nhân độc quyền của tòa án Pháp.

BẠN ĐỒNG Ý R ANNG BẤT KUSE NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO PHÁT HIỆN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN WEBSITE VÀ / HOẶC CÁC DỊCH VỤ PHẢI GIAO DỊCH CỦA BẠN TRONG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG HÀNH ĐỘNG, RẤT NHIỀU NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành bởi tòa án có thẩm quyền, thì điều khoản đó sẽ được coi là được đưa ra, theo luật hiện hành, để phản ánh gần như có thể các ý định ban đầu của các bên, và Phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực.

Các điều khoản sau đây sẽ tồn tại khi hết hạn hoặc chấm dứt Thỏa thuận này: Sở hữu trí tuệ, Truyền thông cho chúng tôi, Hồi trọng Không bảo hành; Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường của Gia đình, Nghiêm chấm dứt Thỏa thuận, Nghiêng và Khác.

Việc chúng tôi không hành động hoặc thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận sẽ không được hiểu là sự từ bỏ điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Thỏa thuận này. Việc từ bỏ sẽ không có hiệu lực đối với chúng tôi trừ khi được lập thành văn bản và việc từ bỏ đó sẽ không được hiểu là sự từ bỏ trong bất kỳ trường hợp nào khác hoặc sau đó. Trừ khi chúng tôi và bạn đồng ý bằng văn bản, Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi về vấn đề này và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đây hoặc đương thời, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa các bên liên quan đến vấn đề . Các phần tiêu đề được cung cấp chỉ để thuận tiện và sẽ không được cung cấp bất kỳ nhập khẩu hợp pháp. Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực đối với lợi ích của những người kế nhiệm, chuyển nhượng, người được cấp phép và người tái cấp phép của chúng tôi.
Bản quyền © 2016 Blackbell, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.