wordpress

Bán từ Wordpress

Bán từ Wordpress

Dễ dàng bán dịch vụ của bạn trực tiếp từ trang web Wordpress của bạn:

  • Cài đặt Plugin Blackbell Wordpress
  • Bất kỳ liên kết nào đến Blackbell của bạn sẽ tự động mở dưới dạng phương thức, cung cấp cho khách hàng của bạn trải nghiệm thanh toán nội tuyến
  • Khách hàng có thể truy cập giỏ hàng và đơn đặt hàng của họ từ một biểu tượng nổi trong tất cả các trang

Để bắt đầu, hãy mở bảng điều khiển Blackbell của bạn và điều hướng đến Cài đặt> Tiện ích> Bán trong Wordpress