Třídy vaření

Správa tříd plánování jako profesionál
Viz příklad

O

Organizační události mohou být komplikované: řízení opakujících se událostí nebo jednorázových událostí, otevřené termíny, počet účastníků, výběr plateb ...

Blackbell kalendáře vám umožní rychle zvládnout vše a budete mít jen pár minut k nastavení.

Blackbell & Scheduling

Vlastní časy událostí

Nabídněte dostupnost přesně v době, kterou potřebujete

Doba trvání události

Nastavte přesné trvání služby a nechte si rezervovat více času

Limit slotu

Zakrýt počet rezerv na jeden blok

Min. plánovací oznámení

Dejte si dostatek času na přípravu