Třídy vaření

Správa tříd plánování jako profesionál

O

Organizační události mohou být komplikované: řízení opakujících se událostí nebo jednorázových událostí, otevřené termíny, počet účastníků, výběr plateb ...

Blackbell kalendáře vám umožní rychle zvládnout vše a budete mít jen pár minut k nastavení.