Blackbell Vilkår for brug

Vilkår for brug

Sidst opdateret 30. januar 2018

Blackbell, Inc. ("Blackbell", "vi", "os" eller "vores") byder dig velkommen. Vi inviterer dig til at få adgang til og bruge vores onlinetjenester ("Tjenesterne"), som stilles til rådighed for dig via vores hjemmeside på https://www.blackbell.com ("Webstedet").
Vi giver besøgende til vores hjemmeside ("Besøgende") adgang til hjemmesiden underlagt følgende vilkår for brug, som muligvis opdateres af os fra tid til anden uden varsel til dig. Ved at gennemse de offentlige områder eller ved at få adgang til og bruge hjemmesiden anerkender du, at du har læst, forstået og accepterer at være juridisk bundet af vilkårene og betingelserne i disse brugsbetingelser og vilkårene i vores privatlivspolitik, som er Hermed indarbejdet ved reference (samlet set denne "aftale"). Hvis du ikke accepterer nogen af disse vilkår, skal du ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden. Ethvert hotel, lejlighed eller anden virksomhed, der registrerer sig for at bruge vores Services (hver en "Kunden"), accepterer vilkårene i denne Aftale og den ledsagende Licensaftale. I tilfælde af konflikt mellem vilkårene i denne aftale og licensaftalen skal licensaftalen kontrollere. Aktiverede vilkår, der ikke er defineret i disse Vilkår for brug, skal have den betydning, der er angivet i vores privatlivspolitik. 1. BESKRIVELSE AF TJENESTER Vi giver besøgende og kunder adgang til hjemmesiden og tjenesterne som beskrevet i denne aftale. Besøgende . Besøgende, som navnet antyder, er personer, der besøger hjemmesiden, men logger ikke ind som virksomheder. De kan (i) se alt offentligt tilgængeligt indhold, og (ii) kontakte os. Kunder . Login er påkrævet for alle kunder. Kunder kan gøre alle de ting, som besøgende kan gøre, og: (i) få adgang til og bruge vores tjenester; (ii) adgang til eksklusivt indhold, der kun er tilgængeligt for kunderne og (iii) oprette, få adgang til, administrere og opdatere deres egne konti på hjemmesiden. Vi er ikke forpligtet til at acceptere ethvert individ som kunde, og kan acceptere eller afvise enhver kunde i vores eneste og fuldstændige skøn. 2. BEGRÆNSNINGER Webstedet og Tjenesterne er tilgængelige for personer 18 år eller ældre. Hvis du er under 18, skal du ikke bruge hjemmesiden. Ved at få adgang til og bruge hjemmesiden, garanterer du at du er mindst 18. 3. FÆLLESSKABETS RETNINGSLINJER Ved at besøge hjemmesiden og / eller adgang til og / eller bruge Tjenestene, accepterer du hermed at overholde vores retningslinjer for fællesskabet og at:
  • Du vil ikke bruge hjemmesiden og Tjenesterne til noget ulovligt formål;
  • Du vil ikke få adgang til eller bruge hjemmesiden og Tjenesterne til at indsamle markedsundersøgelser for en konkurrerende virksomhed;
  • Du bruger ikke automatiserede midler, herunder edderkopper, robotter, crawlere, dataudvindingsværktøjer eller lignende til at downloade eller skrabe data fra hjemmesiden og Tjenesterne, undtagen for internetsøgemaskiner (f.eks. Google) og ikke-kommercielle offentlige arkiver ( fx arkiv.org), der overholder vores robots.txt-fil;
  • Du vil ikke træffe nogen handling, der pålægger eller kan (på eget skøn) pålægge en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning på vores tekniske infrastruktur;
  • Du vil ikke forstyrre eller forsøge at afbryde den korrekte drift af hjemmesiden og tjenesterne ved hjælp af en hvilken som helst virus, enhed, informationsindsamling eller transmissionsmekanisme, software eller rutine eller adgang eller forsøge at få adgang til data, filer, eller adgangskoder relateret til hjemmesiden gennem hacking, adgangskode eller data mining eller andre midler; og
  • Du vil ikke dække, skjule, blokere eller på nogen måde forstyrre reklamer og / eller sikkerhedsfunktioner (f.eks. Rapporter misbrugsknap) på hjemmesiden og Tjenesterne.
Vi forbeholder os ret til i henhold til vores absolutte skøn at nægte dig adgang til hjemmesiden, tjenesterne eller nogen del af hjemmesiden eller tjenesterne uden forudgående varsel og uden ansvar for dig, hvis du undlader at overholde disse retningslinjer. 4. INTELLEKTUAL EJENDOM Webstedet og Tjenesterne indeholder materialer, såsom software, tekst, grafik, billeder, lydoptagelser, audiovisuelle værker og andet materiale, der leveres af eller på vegne af Blackbell (samlet benævnt "indholdet"). Indholdet kan være ejet af os eller af tredjeparter. Indholdet er beskyttet under både franske og udenlandske love. Uautoriseret brug af indholdet kan krænke ophavsret, varemærker og andre love. Du har ingen rettigheder i eller til indholdet, og du vil ikke bruge indholdet, medmindre det er tilladt i henhold til denne aftale. Ingen anden brug er tilladt uden forudgående skriftligt samtykke fra os. Du skal opbevare alle ophavsretlige og andre proprietære meddelelser, der er indeholdt i det oprindelige indhold. Du må ikke sælge, overføre, tildele, licensere, underlicense eller ændre indholdet eller reproducere, vise, udføre offentligt, foretage en afledt version af, distribuere eller på anden måde bruge indholdet på nogen måde til offentligt eller kommercielt formål. Brugen eller udgaven af indholdet på en anden hjemmeside eller i et netværkscomputermiljø til ethvert formål er udtrykkeligt forbudt. Hvis du overtræder nogen del af denne aftale, ophører din tilladelse til at få adgang til og / eller bruge indholdet og hjemmesiden automatisk. Varemærker, servicemærker og logoer af Blackbell ("Blackbell Trademarks"), der anvendes og vises på hjemmesiden, er registrerede og uregistrerede varemærker eller servicemærker af Blackbell. Andre firma-, produkt- og servicenavne på webstedet kan være varemærker eller servicemærker ejet af andre ("tredjeparts varemærker" og kollektivt med Blackbell-varemærker, "varemærker"). Intet på hjemmesiden skal fortolkes som at give implicit eller på anden måde nogen licens eller ret til at bruge varemærkerne uden vores forudgående skriftlige tilladelse, der er specifik for hver sådan brug. Brug af varemærker som led i et link til eller fra et hvilket som helst sted er forbudt, medmindre etablering af et sådant link på forhånd er godkendt af os skriftligt. All goodwill genereret af brugen af Blackbell Trademarks virker til vores fordel. Elementer på hjemmesiden er beskyttet af handelsklær, varemærke, urimelig konkurrence og andre statslige og føderale love og må ikke kopieres eller efterlignes helt eller delvist på nogen måde, herunder men ikke begrænset til brug af indramning eller spejle. Intet af indholdet må videresendes uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke til hvert enkelt tilfælde. 5. KOMMUNIKATION TIL USA Selvom vi opfordrer dig til at e-maile os, ønsker vi ikke dig, og du bør ikke e-maile os noget indhold, der indeholder fortrolige oplysninger. Med hensyn til alle e-mails, du sender til os, herunder men ikke begrænset til feedback, spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil vi være fri til at bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker indeholdt i din kommunikation til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, produktion og markedsføring af produkter og tjenester, der indeholder sådanne oplysninger uden kompensation eller tilskrivning til dig.
6. INGEN GARANTIER ANSVARSBEGRÆNSNING VI GØR INGEN GARANTIER ELLER REPRÆSENTATIONER OM WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET. VI SKAL IKKE UNDERSØGES ANSVAR FOR ANSVAR ELLER FORBRUG AF WEBSITE ELLER TJENESTERNE FRA HVORFOR ÅRSAG. Du accepterer at du bruger indholdet, tjenesterne og hjemmesiden til din egen risiko. VI GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET ELLER TJENESTEYDERNE BRUGER FEJLFRI, ELLER AT WEBSTEDET, TJENESTERNE, DETS TJENESTÆRER ELLER INDHOLDET ER FRI FOR COMPUTER VIRUSER ELLER LIGNENDE KONTAMINATION ELLER DESTRUKTIVE FUNKTIONER. HVIS DIN BRUG AF WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDSFØRINGERNE I FORBINDELSE MED SERVICE ELLER UDSKIFTNING AF UDSTYR ELLER DATA, SKAL VI IKKE ANSVARES FOR DERES OMKOSTNINGER. WEBSTEDET, TJENESTEN OG INDHOLDET LEVERES PÅ EN "SOM DEN ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" BASIS UDEN NOGEN GARANTIER AF NOGEN KIND. Vi fralægger os alle garantier, herunder, men ikke begrænset til, garanti for TITLE, SALGBARHED, IKKE-OVERTRÆDELSE AF TREDJEPARTS RETTIGHEDER OG EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL OG NOGEN GARANTIER, SOM ER HVILKEN HANDLING, KURSEN FOR UDFØRELSE ELLER BRUG AF HANDEL . UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED ER VI ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRÆNSET, DIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER, FORBEDDTE RESULTATER ELLER SKADER SOM FØLGES AF LØST DATA ELLER AFFÆRDESAFBRYDELSE) SOM FØLGE AF ANVENDELSEN ELLER INABILITET TIL AT ÅBNE OG BRUGE WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, HVIS DET BASERES PÅ GARANTI, KONTRAKT, TORT (HERUNDER FORSVAR) ELLER EN ANDET JURIDISK TEORI, SELV OM vi har fået besked om muligheden for sådanne skader. Nogle stater tillader ikke eksklusioner af visse garantier eller visse begrænsninger af ansvar, så ovenstående begrænsninger eller eksklusioner kan ikke finde anvendelse på dig. I disse lande skal vores garantier og ansvar begrænses til lovens største tilladelse. WEB-STEDET, OG TJENESTEYDELSER KAN INDEHOLDE TEKNISKE UNAKTIGHEDER ELLER TYPOGRAFISKE FEJL ELLER UAGNET. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN TYPOGRAFISKE, TEKNISKE ELLER PRIS FEJLER, LISTE PÅ WEBSITE OG / ELLER TJENESTER. VI RESERVERER RETTEN TIL AT GØRE ÆNDRINGER, RETTIGHEDER OG / ELLER FORBEDRINGER TIL WEBSTEDET OG TJENESTEYDERNE PÅ NOGEN TID UTEN MEDDELELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHED ER VI ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRÆNSET, DIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER, FORBEDDTE RESULTATER ELLER SKADER SOM FØLGES AF LØST DATA ELLER AFFÆRDESAFBRYDELSE) SOM FØLGE AF ANVENDELSEN ELLER INABILITET TIL AT ÅBNE OG BRUGE WEBSTEDET, TJENESTERNE ELLER INDHOLDET, OG SÆRLIGT FOR ANSØGNING FRA WEBSITET MELLEM EN ENDBRUGER OG EN TREDJEPARTSFØLGER. 7. EKSTERNE SITER Webstedet kan indeholde links til tredjepartswebsteder ("eksterne websteder"). Disse links er udelukkende givet som en bekvemmelighed for dig og ikke som en godkendelse af indholdet på sådanne eksterne websteder. Indholdet af sådanne eksterne websteder er udviklet og leveret af andre. Du skal kontakte webstedsadministratoren eller webmaster for disse eksterne websteder, hvis du har bekymringer vedrørende sådanne links eller indhold, der findes på sådanne eksterne websteder. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af eksterne eksterne websteder, og vi må ikke fremsætte nogen bemærkninger vedrørende indholdet eller nøjagtigheden af materialer på sådanne eksterne websteder. Du bør tage forholdsregler ved download af filer fra alle websteder for at beskytte din computer mod virus og andre destruktive programmer. Hvis du beslutter dig for at få adgang til eksterne eksterne websteder, gør du det på egen risiko. 8. SKADELSE Du vil forsvare, skadesløse og holde uskadelige Blackbell, vores datterselskaber og vores og deres respektive embedsmænd, direktører, ledere, medarbejdere og agenter fra enhver form for forpligtelser, omkostninger, skader og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) i forbindelse med enhver handling, krav eller procedure (hver en "krav") som følge af dit brud på denne aftale eller din adgang til, brug eller misbrug af hjemmesiden, tjenesterne eller indholdet. Vi skal straks underrette dig om enhver påstand; give dig på bekostning af et rimeligt samarbejde i forsvaret af kravet og give dig den eneste kontrol over forsvaret og forhandlingerne om en løsning eller et kompromis. Uanset ovenstående forbeholder vi os ret til at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver erstatning, der er underlagt skadeserstatning i henhold til dette afsnit. I så fald accepterer du at samarbejde med eventuelle rimelige anmodninger, der hjælper vores forsvar af en sådan sag. 9. OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNINGER Webstedet og Tjenesterne er rettet mod kunder, der er baseret i Frankrig, EU og i USA. Vi gør ingen krav om, hvorvidt indholdet kan downloades, ses eller være passende til brug uden for disse områder. Hvis du har adgang til hjemmesiden, tjenesterne eller indholdet fra uden for Frankrig, EU eller USA, gør du det på egen risiko. Uanset om det er inden for eller uden for disse områder, er du eneansvarlig for at sikre overholdelse af lovgivningen i din specifikke jurisdiktion. 10. AFSLUTNING AF AFTALEN Vi forbeholder os ret til efter vores eget skøn at begrænse, suspendere eller opsige denne Aftale og Deres adgang til hele eller enhver del af hjemmesiden og / eller Tjenesterne til enhver tid og af enhver grund uden forudgående varsel eller ansvar. Vi forbeholder os ret til at ændre, suspendere eller afbryde hele eller dele af hjemmesiden og / eller Tjenesterne til enhver tid uden forudgående varsel eller ansvar. 11. PRIVACY POLICY Blackbell behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. 12. DIVERSE Denne aftale er underlagt Frankrikes interne materielle love uden hensyntagen til dens lovbestemmelser. Du er udtrykkeligt enig i at underkaste sig de franske domstolers eksklusive personlige jurisdiktion.
DU ER ENIGE OM, at ethvert årsag til handling, der opstår som følge af eller relateret til hjemmesiden og / eller tjenesterne skal indgås af dig inden for et år efter årsagen til handlinger, hvorimod et sådant årsag til handling er permanent forhindret.

Hvis nogen bestemmelse i denne aftale anses for ugyldig, ulovlig eller uafklarlig af en kompetent domstol, anses denne bestemmelse for at være omformuleret i overensstemmelse med gældende lovgivning for så vidt muligt at afspejle parternes oprindelige hensigter og Resten af aftalen forbliver i fuld kraft og virkning.

Følgende bestemmelser overlever enhver udløb eller opsigelse af denne aftale: "Intellectual Property," "Communications to Us", "No Warranties; Begrænsning af ansvar, "" Skadesløsholdelse "," Aftalens opsigelse "og" Diverse. "

Vores undladelse af at handle eller håndhæve nogen bestemmelse i aftalen skal ikke fortolkes som en undtagelse fra denne bestemmelse eller nogen anden bestemmelse i denne aftale. Intet frafald skal være effektivt mod os, medmindre det er skriftligt, og intet sådant frafald skal fortolkes som et frafald i et hvilket som helst andet eller efterfølgende tilfælde. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt af os og du skriftligt, udgør denne aftale hele aftalen mellem dig og os med hensyn til emnet og erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, hvad enten det er skriftligt eller mundtligt, mellem parterne med hensyn til emnet . Afsnittet overskrifter leveres kun for nemheds skyld og må ikke gives lovlig import. Denne Aftale udløber til gavn for vores efterfølgere, tildelte, licenshavere og underlicenser.
Copyright © 2016 Blackbell, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.