Produkt veikart

Hva skal vi opp neste gang?
Se veikart

Be om en funksjon 👍🏻

Som alltid, bestemmer vi våre neste skritt i samarbeid med de mange kundene som satte sin tro på Blackbell som en standard for salg, salg og salgsfremmende verktøy.

Ved å dele våre planer for fremtiden håper vi at du kan føle deg trygg på at salg av dine tjenester med Blackbell bare vil fortsette å gjøre bedriften sterkere. Vi er glade for å vokse med deg!

Hvis du vil bidra til fremtidige funksjonsvedtak som ikke er oppført ennå, kan du be om en funksjon eller ta en e-post til hello@blackbell.com.

Be om en funksjon