Blackbell Eiendom

DEN # 1 PÅ KREVEN KONCIERGE LØSNINGEN FOR REAL ESTATE OPERATORS

Blackbell er den første internasjonale programvareplattformen som lar utviklere av boliger og næringseiendommer, eiere og forvaltere tilby ytterligere fasiliteter til leietakere, bygge et blomstrende samfunn, forbedre engasjement og opprettholdelse, drive effektivitet og generere ekstra tilleggsinntekter gjennom Blackbell Enterprise-plattformen.

Uovertruffen ekspertise, Smart tech, og skaper en virkelig annen leietakeropplevelse.

ENKELT OG FLEKSIBEL

Innovative eiendomsprogramvareløsninger for eiere, operatører, okkupanter, byråer og investorer

Blackbell Enterprise støtter utleiere av store boligporteføljer for å oppnå konkurransefortrinn gjennom en unik merkeopplevelse som fokuserer på å øke nettoinntekten.

KONTAKT OSS

E-post: realestate@blackbell.com
Adresse: Blackbell UK, We Work, 199 Bishopsgate, Spitalfields, London EC2M 3TY

0 element (er)
Total