Triedy varenia

Riadenie tried naplánovať ako profesionál
Pozri príklad

o

Organizačné udalosti môžu byť komplikované: riadenie opakujúcich sa udalostí alebo jednorazových udalostí, otvorené dátumy, počet účastníkov, výber platieb ...

Blackbell kalendáre vám umožnia zvládnuť všetko rýchlo a budete mať len pár minút na nastavenie.

Blackbell & Scheduling

Vlastné časy udalostí

Ponúknite dostupnosť v presnom čase, kedy potrebujete

Trvanie udalosti

Nastavte si presnú dĺžku služby a nechajte si rezervovať dodatočný čas

Limit slotu

Zakážte počet rezervácií na jeden otvor

Min. oznámenie o plánovaní

Dajte si dostatok času na prípravu