Servisné centrá

Príklad kúpeľných centier

o

Kúpeľné centrá ponúkajú širokú škálu služieb: rezervácie procedúr, prístupový prieskum, prenájom priestorov, internetový obchod ...

Široká škála funkcií spoločnosti Blackbell umožňuje kúpeľným centrám spravovať kalendáre terapeutov a   ich e-shopu veľmi flexibilným spôsobom .