Cestovný vrátnik

Ponúka služby concierge na požiadanie cestujúcim
Pozrite si príklady

o

Concierge spoločnosti môžu ľahko využiť Blackbell na vytvorenie aplikácií s bielou etiketou, 100% online.

Blackbell môže veľmi uľahčiť, ako správca spravuje každodenné podnikanie : na palubách dodávateľov, zhromažďovanie platieb, oslovenie zákazníkov prostredníctvom cieleného marketingu ...

Blackbell & Travel Concierge

informácie

Buďte miestnym sprievodcom cestovateľov. Aktualizujte obsah na cestách. Buďte viacjazyčni.

Marketplace

Jednoducho na palube miestnych dodávateľov prostredníctvom modulu na trhu. Vytvorte živú miestnu komunitu.

Online objednávanie

Cestujúci pripravujú svoje pobyty predbežnými objednávkami služieb a aktivít. Zbierajte platby.

Mobilná aplikácia

Buďte v dlani svojich zákazníkov s bielymi značkami iOS a Android.