Matlagningskurser

Hantera klasser schemaläggning som en proffs
Se exempel

Handla om

Organiserande händelser kan vara komplicerade: hantera återkommande händelser eller engångshändelser, öppna datum, antal deltagare, samla in betalningar ...

Blackbell kalendrar gör det möjligt för dig att hantera allt det snabbt och tar bara några minuter att installera.

Blackbell & Scheduling

Anpassade händelsetider

Erbjuder tillgänglighet på exakt de tider du behöver

Händelseperiod

Ange exakt varaktighet, tillåta att boka extra tid

Slotgräns

Lossa antalet bokningar per slot

Min. planeringsmeddelande

Ge dig själv tillräckligt med tid att förbereda