Chuông đen & GDPR

Tài nguyên thông tin

Trong khoảng

Chúng tôi cam kết quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hứa sẽ chia sẻ minh bạch tất cả các khía cạnh về cách thức sản phẩm và trang web của Blackbell liên quan đến quyền riêng tư, điều khoản và dữ liệu cá nhân và chúng tôi hỗ trợ đầy đủ các nỗ lực để đảm bảo bảo vệ bạn trực tuyến.

Sau đây là tập hợp các thông tin và tài nguyên để giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn về trải nghiệm của bạn với Blackbell. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của bạn và tự hào có bạn là một phần của cộng đồng của chúng tôi!

Liên lạc

Y

Yêu cầu xóa dữ liệu

Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa tất cả dữ liệu cá nhân của họ. Người dùng muốn hỏi về quyền bị lãng quên có thể thực hiện thông qua biểu mẫu này.
Y

Yêu cầu truy cập / tính di động

Người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập vào bản sao dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập. Để yêu cầu tính di động, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua mẫu sau.
S

Sửa đổi dữ liệu

Nếu bạn muốn thay đổi thông tin tài khoản của mình, vui lòng liên hệ qua biểu mẫu sau.